Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap

Szellemi Műhely - Pszichológia, személyiségtípusok, pszichoterápia

A pszichoterápia akkor vette kezdetét, amikor az õsember megtanulta a 30 leggyakoribb szót ("adj", "klassz", "jaj" stb.) és áttért a bonyolultabbakra ("na", "sebaj", "gázvan"). Az emberek bizonyára már akkor tudták, hogyan kell egymást megnyugtatni, megvigasztalni, megsajnálni. Aki a többieknél gyakrabban tette ezt, az lett az elsõ pszichoterapeuta.

Bvebben »

Szellemi Műhely - A képzõmûvészek kézjegyei a grafológia tükrében

Hol rejtõzik a mûvészeti érzék írmagja, hol kezdõdik az individuális világ sejtelmes mûvészi megformálása és honnan ered az alkotói szabadságvágy? Mindezekre keresve a választ, grafológiai vizsgálataim során az volt az alapgondolatom, hogy az alkotó ember személyiségvonásai, gondolkodásmódja, fõ karakterjegyei, stílusa és egyedisége a grafológiai megnyilvánulásokban éppúgy megmutatkoznak, mint az alkotásokban. Ebbõl a feltételezésbõl kiindulva elsõsorban azt vizsgáltam, hogy a mûvekben kibontakozó sajátosságokat, stílusjegyeket valóban megtalálhatjuk-e a kézírásokban is.

Bvebben »

Írásszakértő - A „nem írókezes” írás sajátosságainak azonosítása az írásszakértõi gyakorlatban

A „nem írókezes” írás sajátosságainak azonosítása az írásszakértõi gyakorlatban címmel írtam szakdolgozatomat 2002-ben. Konzulensem Erdélyi Katalin volt.
Mottómul: Popper Pétertõl idéztem, aki azt mondja: „ Rosszul gondolkozik az,
aki a külsõleg megvalósíthatót összetéveszti a belsõleg lehetségessel”
Munkám során gyakran találkozom a (a különbözõ beszédhibák, fejlõdési zavarok, vagy felnõttkori balesetek, betegségek következményeként kialakult) laterális dominancia zavaraival.


Bvebben »

Gyermekrajz-Szimbólumok - GYERMEKRAJZOK ÜZENETE

A gyermeknevelés hasonlít a kertészkedéshez - a talaj, amiben a csemete nõ, - a szeretet, a nyesegetés, a kertészkedés a kisebb – nagyobb hibás ágacskák eltávolítása, a jó megerõsítése, - a nevelés. A gyermekrajz üzenet. Üzenet a pedagógusnak, aki félig – meddig értõ szemmel figyeli a rajzokat, - hiszen tanulmányai alatt sok pszichológiát tanult. A gyermekrajz üzenet lehet a szülõ számára is, - cikkemben ehhez nyújtok egy kis segítséget a gyakorló anyukáknak, apukáknak.

Bvebben »

Mentálhigiéné - Az érzelmi intelligencia megjelenése az írásban

Nem véletlen, hogy Daniel Goleman éppen napjainkban alkotott pszichológiai bestsellert az érzelmi intelligencia fogalmának bevezetésével. Ezt a fogalmat nehéz definiálni, Goleman életrevalóságnak nevezte. Azt is mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia olyan tulajdonságok összessége, amelyeket együttesen jellemnek nevezhetünk, s amely segít bennünket abban, hogy nehéz helyzetekben is emberhez méltó módon viselkedjünk.

Bvebben »

Média-Humán - A grafológia új lehetõségei a kiválasztásban

Amikor a grafológia szóba kerül, szinte harapni lehet azt a kissé fanyar mítoszt, amit az idõ köré fújt, mint állott tejszínhabot. A grafológia használói és kedvelõi és ellenzõi ebben a tartományban szokták meghúzni az egyetértés vonalát, vagyis hogy a grafológia mérhetõ, egyedi és megismételhetetlen, de mégis leképezhetõ jeleket vizsgál, tehát az írásnak valószínûleg van köze az emberhez, aki írta.

Bvebben »

Oktatás - Szakmatörténet - Az írás kialakulása és fejlõdése

A kézírások írásszakértõi vizsgálatának elemi feltétele az írástanítás rendszerének és módszereinek, de fõként a legelterjedtebb irányírások betûformáinak, azok alakításának és kötésmódjának részletes ismerete.

Bvebben »

Nevelési Tanácsadó - Iskolaérettség

Tavasz a megújulás, a reménység, és a várakozás évszaka, ám a beiskolázás elõtt álló kisgyermekek részére külön izgalmakkal teli idõszak ez. Hiszen ilyenkor kell iskolát választaniuk, és a szülõknek, pedagógusoknak eldönteni, hogy a gyermek egyáltalán menjen-e már iskolába, s hogy meliyk iskola a legjobb a gyermeknek. Ehhez kíván segíteni cikkünkben Kácsándi Regina grafológus tanácsadó munkatársunk.

Bvebben »

Színes - Ritmus!

Mi vagy te, Ritmus? Te vagy az idõ is? A sebesség is? Mibõl állsz össze? Hangokból, ütemekbõl. Lehet hallani, érezni. Nem lehet elkapni. Nem lehet látni, honnan jössz, és merre tartasz. És mindig itt vagy. Folyamatosan. Jelen vagy. Hol egészségesen, hol betegen. Ki dönti el, melyik formádban vagy éppen?

Bvebben »

Színes - Extrém sportolók írása.

Amikor egy rendezvényen extrém sportolókat látunk, a médiában, vagy egyéb helyeken olyan férfiakat és nõket, akik kimagasló fizikai teljesítményre képesek, eredményüket látván eszünkbe jut-e bármikor, hogy ezek az emberek vajon milyen küzdelmek árán érnek el kimagasló eredményeket? Sikereikért, még a legapróbbért is, milyen áldozatot, nehézségeket vállalnak, hogy elérjék a várva várt eredményt. Azt, amit önmaguk számára kitûztek, célok, apró sikerek, egy-egy jó szereplés versenyeken, szabadidõben.

Bvebben »

Nagyító alatt - Albeker András a japán-mongol írások szakértõje

Az ázsiai írások sokfélesége, titokzatos, vizuális látványossága a legtöbb európai embert, fõként íráskutatókat, grafológusokat ámulatba ejt. A japán hiraganát és katakanát minden alaptankönyv megemlíti. De vajon hallottak-e már a hentaiganáról, tudják-e miben más a dzsindaimondzsi, és hogyha a japán írásnorma több ezer írásjelét megtanuljuk is, még egyáltalán nem biztos, hogy a hétköznapi életben kézírással készült japán levelet is megértjük? Mi az alapvetõ különbség a japán és a mongol írás között, és milyen a mongol gyorsírás? S, hogyan sajátítható el legkönnyebben egy ázsiai írás? Ezekre a kérdésekre és még sok más érdekességre kapunk választ Albeker Andrástól, az ázsiai kultúra szerelmesétõl.

Bvebben »