Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
AZ EMLÉKEZÉSRÕL

Már a pszichológia, mint tudomány kialakulása elõtt foglalkoztatta az embereket az emlékezés, az események késõbbi elõhívásának a mibenléte. Kant így határozta meg a fogalmát: "Emlékezés: fantázia és éber tudat együttesen.” A filozófia az antik görögség óta foglalkozik a kérdéssel, mára pedig már a pszichológiai tudományokon belül kiemelt helyet foglal el az emlékezettan. Kutatások folynak az emlékképzési folyamatok feltárására, mint agyi, mint viselkedés szinten.

Az emlékek felidézésének helye az agyban a két halántéklebeny csúcsi részének belsejében található.
Az emlékezetre egyidõben jellemzõ a tudatosság és a nem tudatosság is. Fontos jellemzõje a konstruktivitás, aminek lényege, hogy emlékezés során nem az emlékek megismétlése, hanem újraalkotása történik.

Az emlékezetképzés három lépcsõben valósul meg:
- bevésés vagy kódolás
- tárolás vagy megtartás
- az elõhívás
Az emlékezés folyamatáról szóló elméletek közül érdemes kiemelnünk az idõrendiségre vonatkozó elméletet, mely szerint a következõ emlékezet típusok léteznek:
- ultrarövid emlékezet, mely körülbelül 1 másodpercig tart.
- rövid távú emlékezet, mely kb. 15 másodpercre nyúlik
- hosszú távú emlékezet, melynek idõbeli határát még nem határozták meg.
- tudattalan memória, ennek létjogosultságát még vitatják.
Az emlékezet fajtái: explicit memória, aminek a felidézés és a felismerés a lényege, valamint az implicit memória, mely a készségszintû tudást tartalmaz.

Az összetett eseményekre való emlékezés lehet:
- konstruktív, amikor az eseményekhez hozzáadjuk a már meglévõ ismereteinket.
- sztereotípiákat alkalmazunk, amikor a korábbi megismerési stratégiánkat használjuk
- sémák – szokások, általános tapasztalataink összességét felidézzük
A rendezést, elõhívást segítheti a vizuális emlékezet, valamint a megfelelõ forrás felidézése.
Az emlékezettel kapcsolatban szólnunk kell a felejtésrõl is, hiszen nem árt tudnunk, hogy mit kell kivédeni.
Az emlékezettan megkülönbözteti az alábbi felejtéstípusokat:
- spontán kiesés – nem rögzült eléggé
- hibás felidézés – hasonló esemény, de nem ugyanaz
- interferenciafelejtés – túl sok megjegyeznivaló zavarja a rögzülést
- traumás felejtés – sokk hatására
- organikus – agyi leépülés hatására
- kémiai anyagok hatására: alkohol, drog

Az emlékezet fajták közül kiemelkedõ fontosságú az önéletrajzi visszaemlékezés. Ez a folyamat szándékos, konstruktív folyamat. Kísérletek igazolják, hogy idõs emberek szívesebben emlékeznek fiatalkori élményeikre. Az emlékezés, mint folyamat összeköti a múltunkat a jelenünkkel, megteremti az élettörténetünk egységét.

Bartalis Irén
Mentálhigiénés szakgrafológus,
Írásszakértõ

Forrás: www.mozaik.info.hu
Bartalis Irén