Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
JIN és JANG energiák és megjelenésük a kézírásban

A JIN - JANG fogalmakat nagyon sokszor halljuk napjainkban az ezoterikus, valamint a vallással foglalkozó mûsorokban, hiszen a taoista vallás jelképei is. A tao oltáron egy lámpa ég, melynek lángja jelképezi a megszentelt bölcsességet, és a hallhatatlanság varázsitalát. Elõtte különbözõ tárgyak sorakoznak, melyek között megtaláljuk a jin és a jang jelképeit is.

Három csészérõl van itt szó, melyek a nemi energiát szimbolizálják:
az egyikben a tea, a nõi jin elvet,
a másik telve vízzel, a férfi jang elvet,
a harmadik pedig rizst tartalmaz, mely a jin és a jang egyesülésének eredménye.

E két szimbólum klasszikus ábrázolása a kört két részre osztja, fekete és fehér területekre, melyeket középen hullámvonal választja el, mely a dinamizmusra utal. Mind a két rész tartalmaz egy pontot a másik színbõl, mely a kölcsönhatásukat jelképezi. A világegyetemben mindent két ellentétes erõ hoz létre és irányít a tao szerint. Érezhetjük hatásukat az évszakok váltakozásában, a természet rendjének egészében. A harmónia csak a két erõ kiegyenlítõdésével jöhet létre, akkor, amikor a két erõ egyensúlyban van. A fény és a sötétség törekszik arra, hogy kiegészítsék egymást. Minden állandó változásban, mozgásban van. A jin és a jang elválaszthatatlanok egymástól, kölcsönösen kiegészítik egymást, és kölcsönösen ellentmondásban vannak egymással.

"A felhõk a jin és a jang egyesülésébõl keletkeznek, ezért a békét szimbolizálják." (1)

A jin és a jang õsi filozófiájából hét alapelvet és tizenkét tantételt vezetett le George Ohsawa, melyet Michio Kushi könyvében az alábbiak szerint olvashatunk (2):

Az alapelvek a következõk:

1. Minden dolog az Egyetlen Végtelen szétágazódása.
2. Minden változik.
3. Minden ellentét kiegészíti egymást.
4. Nincs két egyforma dolog.
5. Aminek eleje van, annak hátulja is van.
6. Minél nagyobb valaminek az eleje, annál nagyobb a hátulja.
7. Aminek kezdete van, annak vége is van.

Néhány egyesítõ elv a tizenkettõbõl:


* Az Egyetlen Végtelen ágazik jinné és janggá, két pólussá, amely két pólus a végtelen centrifugalitás geometriai elágazási ponthoz érkeztekor jön létre.
* Minden jelenség mulandó, a bennünk lévõ jin- és jang-tartalom szüntelenül változik.
* Mindennek két pólusa van. Nincs olyan dolog amely csak jin vagy csak jang lenne.

Szimbolikus jelentésük:

JIN JANG
Nõi principium Férfi principium
Negatív , passzív erõ Pozitív és aktív erõ
Lélek Szellem
A hegy árnyékos, északi oldala. A hegy déli, napos része.
Nedvesség Teremtõ fény
Õsvíz Világosság
Hideg Dél
Árnyék Nappal
Éjszaka Nap
Hold Ég
Az õsi sötétség Teremtés
Föld Császár
Szelet hozó tigris Vizeket és felhõket uraló sárkány
Halál Szárazság
Páros számok Páratlan számok
Mélység Magasság
Összehúzódás Kiterjedés
Üregesebb szerkezetû szervek Keményebb, tömöttebb szervek
Pl. gyomor, vese, belek Pl. szív, máj, lép
A kettõ együtt a világ anyagi valóságának egységét testesíti meg.
Férfiasság színe
JIN JANG
Nõi elvet jelképezõ szín
"Ebbõl a polaritásból fakad az öt elem megteremtése, amelyeknek együtthatása hozza létre a világ sokféleségét, a "tízezer dolgot"."(3)

Megjelenésük a kézírásban:

JIN Egyensúlyra utaló jel JANG
Vonások: Függõleges Vízszintes
Az írás ütemének
koordinálása: Légzésükkel Szívverésükkel
Vonal: Megszakított Folyamatos
Dõlés: Jobbra dõlt Álló írás Balra dõlt
Emberi tulajdonságok, melyek a két elemhez társíthatók
JIN JANG
Szívesebben ír Szívesebben beszél
Gátlásos, ha sokak elõtt beszél Dominancia
Passzivitás Aktivítás
Feminin természet Maszkulin természet
Ösztönös természet Racionalizmus

Megjelenésük a kézírásban:
JIN Egyensúlyra utaló jel JANG
Vonások: Függõleges Vízszintes
Az írás ütemének
koordinálása: Légzésükkel Szívverésükkel
Vonal: Megszakított Folyamatos
Dõlés: Jobbra dõlt Álló írás Balra dõlt

Végezetül emlékezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek köztünk, a kínai hallhatatlan test és lélek felfogással, mely talán segít is elengedni rég elment szeretteinket, hisz e felfogás szerint velünk maradnak.

"Az élõket a holtaktól elválasztó materiális határvonal képlékeny és bizonytalan. A földi és az azon túli világ lakóit ugyanaz a jin és jang formákban megnyilvánuló anyag-energia (csi) alkotja. Minden embernek két lelke van: az egyik a jang-csibõl álló hun, a másik a jin-csit tartalmazó po. A halál pillanatában a hun-lélek, a lélek spirituális és intellektuális vetülete jang természetébõl adódóan elhagyja a testet és felszáll; végül a hagyományos kínai otthonokban található házi oltárokon elhelyezett õsök táblájába költözik. A jin-energiából álló po-lélek a földbe kerül, s ha szertartások közepette helyezik örök nyugalomra és síráldozatokkal kiengesztelik, a testben marad...A házi oltáron naponta kétszer mutatnak be füstölõáldozatot az õsöknek, de haláluk évfordulóján és más ünnepnapokon emellett ételt, italt és szellempénzt is felajánlanak nekik. A holtaknak bemutatott szertartások áldást biztosítanak az élõknek, ugyanakkor a család idõn és téren átívelõ egységét és erejét hirdetik." (4)

Novák Mária
grafológus és írásszakértõ

Felhasznált irodalom:

(1) David Fontana: Szimbólumok titkos világa, Tericum, 1993.
(2) Micho Kushi: Az arcod nem hazudik Hunga Print, 1992.
(3) Hans Biedermann: Szimbólum lexikon, Corvina, 1996.
(4) Világvallások képes enciklopédia, Magyar Könyvklub, 1999.
Clare Gibson: Jelek és jelképek, Kinizsi Kiadó, 1998.
Tokaji Zsolt: Kínai jelképtár, Szukits könyvkiadó, 2002.Novák Mária