Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Tollhegyen Román Sándor, az ExperiDance Tánctársulat alapítója, koreográfusa

Zene, tér, idõ, és tánc, tánc, tánc…. Ezek azok a kifejezések, melyek a színpad ’innensõ végén’ rendszeresen ülõként eszembe jutnak, ha az ExperiDance fantasztikus zenei és mozdulatvilágát kívánom szavakba önteni.
Mindezeknek együtt kell élnie ahhoz, hogy olyan produkciók jöhessenek létre, amelyekkel Román Sándor Tánctársulata örvendezteti meg rendre a „nagyérdemût”.
Tudjuk: ’Jól - csak a szívével lát az ember’ – s ez számomra e kérdésben (is) megadatott, hiszen anyai szívvel is figyelem a színpad kreatív összhangját.


„A zene, a muzsika: az idõ és a tér mûvészete. Az idõ kérlelhetetlen múlásának és a pillanat megismételhetetlen varázsának antagonisztikus feszültsége magában hordozza a lehetõséget, hogy a mûvész ……számunkra is átélhetõvé tegye a Létezés élményét. Ez az idõ mûvészete, mely a zeneszerzõ és az elõadó együttmûködéseként testesül meg. A zene, a hang azonban csak a térben tud realizálódni. Ez a tér mûvészete. Minden hangra éppúgy jellemzõ az idõbelisége, mint a térbelisége. A tér önmagában nem egy tulajdonságok nélküli, üres kiterjedés, mely zsák módjára befogadja az anyagot, hanem egy rendkívül specifikus, egyedi és ismételhetetlen médium, akárcsak az idõ. A térben az energia állandóan fluktuál, és egyszersmind létrehoz egy rajzolatot, mintázatot, mely csupán a tér sajátja. Ebben a rajzolatban a tér saját belsõ minõsége tükrözõdik az anyagi világban, ahogyan a mágnes erõterét jeleníti meg a köré szórt vasreszelék. A tér saját minõsége igenis realitás…” - olvasom egy igen színvonalas „high-end” eszközöket forgalmazó cég filozófiáját.
Bizony ennél szebben nem tudnám megfogalmazni mindazokat a „high-end” eszközöket, melyeket Román Sándor és táncosai a „mozdulat” megtestesítésekor vallanak.

Magazinunk jelenlegi számának vezérmotívuma a kreativitás. Például egy balladát színre vinni, úgy koreografálni, hogy a történet felismerhetõ legyen, a zene magával ragadja a nézõt, a tér adta lehetõségek közt táncban elbeszélni mindazt, amit egykoron az író megálmodott---- mi más kellhet elengedhetetlenül ehhez, mint tehetség és kreativitás? Meg persze kitartás, türelem, koncentráció és rengeteg energia. Ha mindez adott, már csak egy Tánctársulatot kell létrehozni, akik megvalósítják az álmokat.

S aki rendelkezik mindezzel, vendégem: Román Sándor

Tetszett nekem, hogy nem kellett gyõzködni õt a grafológia nagyszerûségérõl. Nem kérette magát, szívesen írt, nem voltak kikötései, nem szabott korlátokat. Egészséges kíváncsisággal ajándékozott meg bennünket kézírásával. Vállalja önmagát.


1965-ben Ricsén született, és már tíz évesen az akkori idõk egyik legjobb amatõr táncegyüttesében Cigándon koptatta a deszkákat. A tánctanulmányok a „nagykönyv szerinti sorrendben” követték egymást: Állami Balett Intézet néptánc tagozata, Tímár Sándor, Honvéd Együttes, Novák „Tata”. De nem maradt ki a sorból az Állami Népi Együttes és a Honvéd mellett a Budapest táncegyüttes sem. Markó Iván és társulata is színesítette a palettát.
Díjai: Aranysarkantyú, Az év táncosa (1987), Harangozó Gyula díj, Érdemes Mûvész (2006).
1997-ben alapította Tánctársulatát Szolnokon, s ebbõl a csapatból született 2000 októberében az azóta szakmai körökben is igencsak kreatívnak számító ExperiDance.

Amióta emberek élnek, azóta létezik a tánc a földön. „Õszintén hiszünk abban, hogy múltunkat megbecsülve, értékeinket megõrizve sikerül felébreszteni a néptánc iránti hagyománytiszteletet több, mint 50 éves Csipkerózsika álmából…” – ez Román Sándor ars poeticája.

Kézírása láttán bevallom – meglepõdtem. Nem erre számítottam! - eszembe jutott, hányszor óvtam már tanítványaimat az „elvárásoktól”  - Hogyan is bizonyíthatnánk a grafológia azon állítását, hogy „nem vállalja önmagát az a duktor, akinek kézírása és aláírása eltér” - éppen Román Sándor írásával? Talán épp a legjobb ellenpéldát sikerült megtalálnunk. Ideje is lenne már a grafológia némely tézisérõl végre letörölgetni a port! Szerencsére vannak kezdeményezések erre, s én magam is szívesen viszem a zászlót ez ügyben 

Rendkívül rendezett, önmagát vállaló, olvasható, jó kifejezõkészséggel bíró duktorról van szó – s az aláírás vonalvezetésében, nagyságában, szimbólumaiban is homlok-egyenest eltér az aprócska, már-már gyermekien iskolásnak mondható betûktõl. Sándor magassága úgy majdnem 2 méter körül jár….vessük össze a betûmérettel. Hmm… De ha a vertikális nyújtásokat figyeljük, akkor közelebb járunk az igazsághoz. ’Apám nyújtottan írt. Én nem tudtam ezt megtanulni” – írja az utolsó elõtti sorban. Na de kérem szépen….ki beszél itt nyújtásról ;-) ? csak rá kell nézni az utolsó elõtti sor ’apám’ – p betûjének szárára, a ’nyújtottan’ y-szárára és a j-szárára  Ugye, hogy nincs is benne nyújtás??? ;-) Csak úgy „ösztönszerûen” alakult így a betû! Micsoda véletlenek!!!   


Nézzük most az írás elejét. A 2. sorban felfedezhetjük a kreativitás azon jelét is, hogy többféle módon is képes ugyanazon téren belül alakítani valamit. Ezt magukkal a szavakkal Sándor is megerõsíti. A szkript állóbetûre sikeredik, hiszen nem sajátja, ez egy „maszk” – mégis teljességgel olvasható. Érdemes megfigyelni a 3. sorban szereplõ „írásmódomban” és a 4. sorban íródott „akkor” r-betûi közötti különbséget. Nos – kedves olvasóm, ugye látod te is az utóbbi, saját-írásmódú kreatív- (karrier) -r betûjében a felröppenõ madárszárnyat?A humor, a koncentrálóképesség, a tartás, - ami néha kicsit „távolságtartás”-sá válik - , a folytonosság, az igazodás, a jól értelmezhetõség – ezek azok a vonások, amelyek szembeötlõek elsõ látásra. Nem tisztem, hogy elkészítsek most egy „klasszikus” grafológiai elemzést. Javaslom kedves grafológus hallgatók, hogy nyomtassátok ki az írásmintát és készítsétek el a klasszikus Lüke-diagramot kiegészítve a Carnap-Christiansen ábrával. Legyen ez gyakorlás a közeli vizsgához  Megéri a befektetés!!!!

A kertek alatt közelgõ grafológus vizsga  szolgáltat okot arra, hogy ezzel a cikkel egyúttal a hallgatók kérésére is adhassak némi segítséget. „Jaj – hol, található valami anyag Saint Morand planetáris tipológiájáról???” – olvasom a sokadik e-mailben. Nos – mentõövként nézzük végig Román Sándor írását a planetáris szerint.
Induljunk 

1935. volt az évszám amikor St. Morand bizonyos karaktereket 8 bolygónak feleltetett meg. (Vigyázz arra, hogy nem feltétlenül kompatibilis a típusok elnevezése az asztrológiai típusokkal.) Az áttekintés a cikk korlátai miatt amolyan mini-kurzus lesz csak, szorgalmazva további kutakodásodat a vizsgáig 

A FÖLD – jegy: kulcsszava: kézzelfogható. A föld minõségében szilárd. Befogadó, stabil, lehet rá építeni. Higgadt, terhelhetõ, megbízható, kiegyensúlyozott. Nem újító, inkább a tapasztalat a fontos számára. Az új helyzetek földhözkötöttsége miatt problémát okozhatnak számára.
Grafikus jegyei: szabályos, stabil alapvonalú, jó térelosztású, jól, egyszerûen formált, középzóna dominanciás írás, szabályos vagy regresszív bal margó stb……

A NAP – jegy: kulcsszava: a fény. Fény, tisztaság, megalapozott értékítélet. Világosság, pontosság. Nem kenyere a középszerûség. Tekintélyelvû. Esztétikus. Jó érzéke van a „skatulyázáshoz” – ez egyben gyengéje is. Szereti önmagát is felülmúlni. Fontos számára, hogy másoktól megkülönböztethetõ legyen.
Grafikus jegyei: gondosan formált, jól strukturált, minõségi írás, ami miatt nem gyors, felfelé és lefelé megnyújtott, tiszta vonalak, szép fekete-fehér eloszlás, gyakran álló írás a büszkeség miatt.

A HOLD – jegy kulcsszava: az örök változás. Nõi, álmodozó alkat. Erõs ösztönösség, impulzivitás is jellemzi. Fejlett koncentráció, konfliktuskerülés. Inkább visszahúzódó. Nagy szerep jut nála a fantáziának, a kreativitásnak, de olykor hangulatfüggõ mindezek kivitelezése. Elsodorhatják az események.
Grafikus jegyei: gyengébb strukturáltság, szabálytalanságok, hanyag térelosztás, nagy feszültség könnyedség nélkül, kötetlenség.

A MARS – jegy kulcsszava: viszálykodás, hódítás, erõ, akarat, dinamizmus. Mindent a szereplés szolgálatába állít. A cél szentesíti az eszközt. Nem ingadozik a kimondott szó után – ez magában hordja a hibalehetõséget is. Vállalkozó szellemû, hitét nem veszti el. Dönt – kritikus helyzetekben is.
Grafikus jegyei: erõs nyomás, eleresztett végvonalak, lendület, dinamika, kellõ strukturáltság, szögekkel, egyenesvonalúsággal.

A VÉNUSZ – jegy kulcsszava: szépség, nõiesség. Érzelmi alkalmazkodás, kommunikáció. Érzelmi alapú döntések. Hajlékonyság, nyitottság. Szabályos, nyugodt, inkább kitartó, mint harcos tevékenység. Reális, igyekszik nem ’elszállni’. Barátságos, kellemes partner.
Grafikus jegyei: hajlékonyság, girlandok, fûzérek, enyhén dõlt írás. Világos térelosztás, meleg, bársonyos vonalak, jól fejlett hurkok.

A MERKÚR – jegy kulcsszava: intuíció, alkalmazkodás. Szellemi mozgékonyság. Gyors felfogóképesség, nem érdeklik a részletek. Érzékében jobban bízik, mint a logikában. Mások könnyen elfogadják nézeteit. Életeleme a mozgás, a fejlõdés. Minél több dologban van egyszerre, annál dinamikusabb. Rövid távon nagyot alkot. Szervezõkészsége hosszú távon csorbát szenvedhet. Elsodorja a gyorsaság.
Grafikus jegyei: vibráló, ugráló írás, váltakozó feszesség-lazaság, fonalasodás, kis középzóna, hegyes végvonalak a kritikai érzék miatt.

A JUPITER - jegy kulcsszava: extraverzió, szociabilitás. Energiáit jól mozgósítja, küzdõszellem jellemzi. Jó realitásérzék. Kedveli az akadályokat, hisz benne, hogy sikeres lesz. Nem háttérember. Mondhatjuk: született animátor, aki a sikereket szívesen aratja le egyedül. Fontos neki, hogy mások hogyan látják õt, önmagát mindenesetre szívesen helyezi a legfelsõ polcra . Õt körül kell rajongani.
Grafikus jegyek: nagy írás, középzóna dominancia, inkább gyors, mint lassú, sok hurok, felfúvódott formák. Biztonságos térfoglalás, biztos vonalvezetés. Felnagyítások.

A SZATURNUSZ – jegy kulcsszava: kitartás, szívósság. Néha szûklátókörû, de pontos, precíz vvégrehajtó, analitikus szemléletû. Szinte menetrendszerû életritmus, kiszámíthatóság jellemzi. Épp ezért elõfordulhat sértõdékenység, hárítás.
Introverzív, koncentráló. Érett és bölcs, racionális, logikus. Jól terve pontos, meggondolt. Eleme a mélység megtalálása. Kapcsolataiban egyáltalán nem könnyed, igen érzékeny.
Grafikus jellemzõi: fékezett mozgás. Sok fekete felület, mértéktartó, gondos írás, merevebb sorvezetés, szabálytalan középzóna, egyszerûsítések. A kapcsolati problémák miatt a kötésekben nehezen felfedezhetõ döccenések. Rövid koncentrált végvonalak.

A fenti igen rövid áttekintés összegzését az olvasóra hagyom. A Lüke – diagram analógiájára készíthetõ akár St. Morand diagram is. Kedves vizsga elõtt álló grafológus hallgató  Az itt felsorolt grafikus jegyekbõl készíts egyenlõ számú értékskálát mind a 8 jegy feltüntetésével, és ha a statisztikát elvégzed, a szokásos „pókhálón” szembeötlõen láthatod majd, hogy Román Sándor melyik jegybõl milyen aránnyal éli meg kreativitását.
(Hozd magaddal a vizsgára a diagramot, értékelni fogom kreativitásodat  és a legjobbakat – ígérem - eljuttatom a kézírás készítõjének.)

Összefoglalva: hogyan látom én Román Sándort a kreatív koreográfust?

Éppen a kreativitás az, amit élete során folyamatosan gyakorolnia kell. A hozzá kötõdõ légiesség miatt néha figyelnie kell a felületesség elkerülésére. Nagy erõfeszítésekre képes és szívesen ad másoknak. Ötletember – olyan, aki a néha extravagáns ötletekrõl észre sem veszi, hogy azok nem hétköznapiak. Gyakran számíthatunk részérõl meglepetésre. Nagylelkûségére nem az állandóság a jellemzõ, néha ötletszerûen is ad. Nem szereti, ha korlátozzák, gúzsba kötik. Ilyenkor kifejezetten terhesnek érezhet elfoglaltságokat, vagy akár kapcsolatokat is. Szívesen segít a rászorulókon – és nem vár elismerést érte. Úgy tûnhet, hogy hallgat nagyon az intuíciójára, - ami igaz, de a cselekvés elõtt mégis logikusan végiggondolja a dolgokat. Ez jó és segíti a céljait. Társasági lény – oda-vissza. Szeretetét szívesen kimutatja, fõleg a hozzá közelállóknak. Képes kitartóan és keményen dolgozni azért, amiben hisz. Ha kell, hosszú ideig (akár évekig) is vár, amíg siker koronázza a terveit. Ehhez az alapjában meglévõ kitartása és türelme sokat segít. „Kommunikációja” a mozgás…a kreativitás, ami a tánc világában kifejezetten nagy elõny, sõt – nélkülözhetetlen a sikerhez. Az átélt tapasztalatok alapján kialakulhatott benne egy bizonyos egészséges ’kétkedõ hit’, amit az idõ múlásával az elõrehaladás érdekében nagyszerûen használ. Nem „nyitott könyv” - de amit láttatni akar, azt észre kell vennünk.

Végezetül válaszolj önmagadnak a következõ kérdésekre: milyen zene lenne, amit szívesen választanál az írásmintához? Milyen térben, mennyi ideig kellene hallgatnod az írást nézegetve ahhoz, hogy végül táncolj…táncolj…táncolj….mint Román Sándor aláírásában a paráfok?Gyulai Zsuzsanna

Gyulai Zsuzsanna