Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
BETÛ-REJTVÉNY

A Grafo-Magazin valamennyi munkatársa nevében Kellemes Ünnepeket és Boldog Újesztendõt kívánunk valamennyi olvasónknak. azzal a kép- és betûrejtvényünkkel, melyet a Grafo-Magazin 2005. év (6. évf) 4. számában (összesítve a 23. szám) 47. oldalán közöltünk. Azóta sokan kérték olvasóink közül, hogy a megfejtéseket közöljük részletes leírással, mert meglehetõsen nehéznek találták a rejtvényt.

Most ismételten feladjuk a rejtvényt, a megoldást külön részletezzük a rejtvény alatt, értelmezve az egyes képeket. Javasoljuk, hogy elõször mindenki próbálja megoldani önállóan, s ha nem megy, nézze meg a grafológusok nevét rejtõ sorozatban a nevet, s csak akkor keresse lentebb a megfejtést, ha már végkép nem sikerül megoldani vagy megfejteni a megoldás alapján az értelmezést.
Jó böngészést kívánunk az újév jegyében.
A szerkesztõség

A KÉPREJTVÉNY, A 11 NÉVVELMegfejtés:

1. Végvári Valéria
2. Bendetz Móric
3. Balázs Dezsõ – Hajnal Richárd
4. Bodroghy Péter
5. Agárdi Tamás
6. Bíró József
7. Gulyás Jenõ István
8. Fazekasné Visnyei Irma
9. Románné Goldziecher Klára
10. Csötörtök Csaba
11. Lantos Zsuzsa


1. Végvári Valéria
Égõ V betû =Vég + V betû ár + I betû = vári, azaz végvári ; gallér-ból a g = v-vel, ami vallér, és elveszünk egy L-t, ami által vallér = Valér + I + A =Valéria;
vagyis: v ég V ár I valér i a

2. Bendetz Móric
B betû + angol ET (fonetikusan) = end, + latin ET, a T = C, ami ec + Z betû = Bendetz;
M + orr + ’ (ékezet) – r = ór + I + C = Móric;
vagyis: B end ec M ór I C

3. Balázs Dezsõ – Hajnal Richárd
B alá zsD = BalázsD, e + csõ, ahol a c = z, így ezsõ; haj N alá = hajnalá – á = hajnal, R + német én = ich, ár + D, azaz Richárd;
vagyis B alá zsd e zsõ haj N al R ich ár D

4. Bodroghy Péter
bodor (haj) – o = bodr, YOHG betûk keverve = OGHY, azaz Bodroghy, P + latin ET, rajta egy ’ (ékezet) + R (betû), ami = Péter;
vagyis bodr OGHY P ét eR

5. Agárdi Tamás
Öreg ember = agg – g = ag, + ordít, de az ó = á, és az í=i, ami = árdiT;
a BCDE betûk ilyenek, de az A nem ilyen, az más, azaz a más =amás;
vagyis: ag árdít a más

6. Bíró József
B + Jókai = író, tehát Bíró; J + a nagy varázsló = ÓZ + s + f, ami = József;
vagyis: B író J óz s e f

7. Gulyás Jenõ István
Gúla – ’ (ékezet) = gula + y = gulya + ’ (ékezet) = gulyá + s, ami = gulyás;
J betû az e betûn = j en, nem én, nem te, hanem Õ = jenõ, a német van = ist + v az á betûn = ist v án, azaz istván;
vagyis gulyá s J en õ ist v án

8. Fazekasné Visnyei Írma
fa + z + e + kas + n = fazekasn + becézett Éva = évi = fazekasnévi; becézett Sándor = Sanyi –a, = snyi + e betû = snyei; irka (füzet), de a k = m, tehát irma;
vagyis: fa z e kas n évi snyei irma

9. Románné Goldziecher Klára
ro + m betû az á-n = román, a János neve csak részben látszik, tehát nem név, hanem rövidebben né, így együtt Románné; G + angol öreg = old, német biztos (sicher) + e = ziecher, így együtt: Goldzicher, kl betûk az Á-ra, azaz Klára;
vagyis: ro m án né G old ziecher kl Á ra

10. Csötörtök Csaba
Cs 5 = Csöt, ördög zöngétlenül = örtök; cs betû az a –ba = csaba;
vagyis cs öt örtök cs aba

11. Lantos Zsuzsa
l az A betûn = lan, + t = lant, évszak = õsz, amírõl – ’’ (kettõs ékezet) = osz, ami lantosz,
+ S betû = lantoszs; USA + z = Uzsa;
vagyis: l an t osz S UZSA
g=v -L
V V I I A

t=c -r
B & & Z M IC

B c=z N -á németül
zsd e R én D

-o Betûk keverve ,
YOHG P&R

-g o=á í=i BCDEF
Ezek a betûk ilyenek, de az
A

B Jókai J A nagy varázsló S f

-, +y +, s J
e nem én
nem te
hanem …. német van +V
a

becézett -a +e
becézett k=m
ze n ÉVA SÁNDOR

K -o
to AG.J.I.