Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Az ûrkorszakba repíthetett volna a 2000 éves könyv?

A tudósok egy õsi matematikakönyv megfejtésén fáradoznak, mely 2000 éves elvei megváltoztathatták volna a történelem menetét. A könyv, melyet a görög matematikusnak, Archimédesznek tulajdonítanak, aki i.e. 287 körül született, olyan elveket tartalmaz, amit mások évszázadok múltán fedeztek csak fel.

Az õsi könyv nem igazán nevezhetõ jó állapotúnak. "Az idõ igen csak megrágta a kéziratot" - nyilatkozott Abigel Quandt, a Walters Mûvészeti Múzeum kéziratokra és ritka könyvekre szakosodott restaurátora. "A pergamen több helyen átlyukadt a gombásodásnak köszönhetõen, ami annyit jelent, hogy ezeken a területeken teljes mértékben elvesztek Archimédesz sorai."

A nagyobb gond azonban az, hogy ezt az írást közel 800 évvel ezelõtt elrejtette egy szerzetes, akinek elfogytak a lapjai az imakönyvébõl. A szerzetes Archimédesz könyvébõl kölcsönzött lapokat, oldalvást fordította és elmosva a régi tintát teleirkálta azokat. Szerencsére sikerült megtalálni az eredeti szöveg halvány nyomait és 900 év múltán egy tudós csoport elkezdte a két szöveg szétválasztását.

"Megpróbáljuk a két tinta színének enyhe eltérését kihasználni" - mondta Roger Easton, a Rochester Mûszaki Egyetem optikai tudományokkal foglalkozó professzora. "Ezt különbözõ hullámhosszú felvételek készítésével érjük el." A lapokat beszkennelték egy számítógépbe, majd kék és vörös fényben vizsgálták meg. A számítógépes feldolgozás a kétféle képbõl egy olyat generált, amin a két különbözõ írás különbözõ színben tûnt elõ, így könnyebbé tette a megkülönböztetést.

"Elképesztõ, hogy egy olyan lapról sikerült szöveget elõcsalogatni, ami szabad szemmel teljesen reménytelennek tûnt" - mondta Reviel Netz, a Stanford Egyetem ókor kutató professzora. "Képesek vagyunk helyreállítani Archimédesz eredeti írását ott, ahol már azt hittük végleg elveszett. Úgy vélem hamarosan minden olvashatóvá válik, amit 2000 éve papírra vetett."

A matematikai analízis felfedezésének idõpontját, ami a legtöbb 21. századi technika alapja, általánosan a 17. század végének környékére helyezik. Most azonban úgy tûnik Archimédesz maga is jó úton haladt a döntõ fontosságú felfedezés irányába. A könyv egyik értekezése, mely a "Mechanikai Elvek Módszerérõl" címet kapta, számításba vett egy bonyolult elvet, az analízis egyik központi témáját, a végtelenséget.

"Ezekben a kötetlen bizonyításokban Archimédesz olyan szilárd testeket tervezett, melyek végtelen számú szeletbõl álltak. Például gondoljunk egy olyan szalámira, ami végtelen számú nulla vastagságú körkeresztmetszetû szeletbõl áll" - magyarázta Chris Rorres matematika professzor, aki Archimédesz munkáit tanulmányozta. "Ez logikai problémákat vet fel, mivel a végtelen számú szelet mindegyike nulla térfogatú és a test össztérfogata bizonyos értelemben a nulla végtelennel

"Mindig tudtuk, hogy Archimédesz lépéseket tett a modern analízishez vezetõ irányba" - mondta Netz. "Amit most találtunk, az bizonyos értelemben azt bizonyítja, hogy Archimédesz el is jutott oda. Már kifejlesztett egy speciális eszközt, amivel végtelen objektumot összegezhetünk és megmérhetjük tömegét." Bár ezeket az elveket már ismerjük egy ideje, azonban ha az Archimédeszt követõ matematikusok az õ módszerével dolgoztak volna, az nagyban befolyásolta volna a tudomány és a technika elõrehaladását.

"Ha a könyv csak száz évvel az analízis kifejlõdése elõtt elérhetõ lett volna, akkor hamarabb eljuthattunk volna a mostani szintünkre" - tette hozzá Alexander Jones, a Toronto Egyetem egyik történész professzora. "Ha a reneszánsz matematikusai és a tudósai tudomással bírtak volna Archimédesz felfedezéseirõl, elképesztõ befolyást jelentett volna a matematika fejlõdésére. Elképzelhetõ, hogy már ma ember járna a Marson. Megvalósíthattunk volna minden olyat, amirõl egy évszázada csak jóslatokba mertek bocsátkozni" - fejezte ki egyetértését Netz.

Forrás: www.sg.hu/cikkek/29135
Balázs Richárd