Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Játékos tanulás - Az írás gyakorlása

gertner Judit cikke az írástanuláshoz szeretne segítséget nyújtani, hasznos tanácsokkal, gyakorló feladatokkal az iskolakezdõknek, a kisiskolásoknak és a kicsinyeket támogató szülõknek.

Az iskolába készülõ nagycsoportos ovis gyerekek számára kiemelt fontosságú az írás, olvasás és a számolás megtanulásához szükséges alapok elsajátítása. Emellett azonban ne felejtkezzünk meg azoknak a készségeknek fejlesztésérõl sem, melyek az iskolai élet velejárói, és a gyerekeinknek a tanulás mellett ezek is kihívást jelenthetnek. Ilyen például az önálló öltözködés, a tisztálkodás, az étkezés, a tanszerek rendben tartása, amelyekre nagyon fontos figyelmet fordítani, és a nyáron tudatosan ezeket megtanítani leendõ elsõseinknek

Az írás megtanulásához szükséges alap képességek fejlesztése, játékos gyakorlatokkal

Az íráshoz többek között szükséges a szem és a kéz összehangolt munkája, és a kéz minél pontosabb finom mozgása. A kéz finom mozgásait fejleszthetjük különbözõ kézmûves jellegû feladatokkal:

Láncfûzés: Vastag szívószálakat kb. egy centiméteres darabokra felvágnak a gyerekek, és
gumira fûzik. Az ügyesebbek megpróbálkozhatnak igazi gyöngyök fûzésével is.

Gyurmázás: A gyurmázás is nagyon jó a kezek izmainak erõsítésére, és a mozdulatok finomítására. Gyurmázhatunk bolti gyurmákból, de lehet otthon készíteni só-liszt gyurmát is. A komolyabb "szobrászpalánták" agyagozhatnak is, és az anyukák az elkészült alkotásokat kiégethetik a sütõben.

Festés: A festés elõnye, hogy az ecsetet finoman kell kezelni. Ez a gyerekeket rávezeti arra, hogy lazuljon a vonalvezetésük, kézmunkájuk.

Papírkép készítés: A színes papírok vágása ragasztása is nagy fokú figyelmet, kézügyességet igényel. Azoknak, akik még az ollóval egyáltalán nem tudnak bánni, ajánlom elsõ lépésként a papírtépéssel készíthetõ képeket.
A gyerekek igen kedvelik még a képmontázsok készítését is. Mindenféle újságokból, a nekik tetszõ képeket kivágják, majd felragasztják a lapra, amelyen akár hozzá is rajzolhatnak. Nagyon vicces alkotások tudnak így születni.

Kopírozás: A kopírozás képek lemásolását jelenti. A gyerekek bármilyen nekik tetszõ képet lemásolhatnak, a képre fektetett sütõpapír/zsírpapír segítségével. Természetesen kezdésnek valamilyen egyszerûbb ábrát válasszunk. Fontos, hogy a sütõpapírt gém kapoccsal fogassuk a képhez, mert így nem mozog el!


Rajzolás sablonnal: Vágjunk ki keményebb papírból különbözõ formájú sablonokat, mintákat. Ezeket a sablonokat kell a gyerekeknek, minél nagyobb pontossággal körberajzolni. A sablonok lefogásában segítsünk gyermekeinknek, és az elmozdult sablont helyezzük mindig vissza. A körberajzolt formákat a gyerekek szabadon kiegészíthetik, színezhetik, vagy hozzárajzolhatnak.

Színezés, rajzolás: A színezés és a rajzolás szintén fejlesztõ hatású. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a fiúk kevésbé szeretik a színezést, inkább a lányok szeretnek különbözõ színezõkkel bíbelõdni. Próbáljunk meg ilyenkor olyan témájú színezõket keresni, vagy rajzolni számukra, amelyek érdeklõdésüket felkeltik. Például versenyautós, focis, rendõrös, stb. képek.

A rajzolást általában azok a gyerekek kedvelik, akiknek jól megy. Azok a gyerekek, akik nem tudnak jól rajzolni, sokszor a kudarcélmények miatt kedvetlenné válnak ezen a területen, de okos sikerélményt nyújtó feladatokkal tudunk segíteni az ilyen helyzetekben. Az elsõ lépés a kopírozás lehet, hiszen a gyermek megtapasztalja a másolás során az alkotás örömét. A másolás mellett játszhatunk velük közös rajzolást, ami azt jelenti, hogy a szülõ által hiányosan megrajzolt ábrákat, a gyermeknek kell kiegészíteni.

Fontos, hogy mindig a gyermek érdeklõdésének megfelelõ témát válasszunk, mert ez már önmagában is motiváló. Ezeken a feladatokon kívül még igen hasznos az írás elõkészítõ füzetek megoldása, itt az álló egyenesektõl indulva a különbözõ betûelemekig finomíthatják vonalvezetésüket a gyerekek.

A fenti gyakorlatok során a kéz finom mozgásainak koordinálása, a kézzel történõ munkák pontosítása, finomítása került elõtérbe. Itt említést kell tennünk arról is, hogy természetesen az írástanulás nagyon összetett feladat, melyhez a kéz finom mozgásainak fejlesztésén túl, sokféle harmonikusan mûködõ részképességre van szükségünk.

Például: térbeli, síkbeli tájékozódás (bal-jobb, fent-lent irányok helyes alkalmazása), vizuális elemzõkészség (ábrák közötti azonosságok, különbségek meglátása). Ezek a részképességek elengedhetetlenül szükségesek az olvasástanuláshoz is, ezért ilyen típusú fejlesztõ gyakorlatokkal a cikksorozat második részében találkozhatunk, illetve a két általam már ajánlott kiadványban találhatnak feladatokat a tájékozódás és a vizuális készségek fejlesztésére.

Írásgyakorlás kisiskolásoknak

A kisiskolásoknak is szükségük lehet az írás megtanulásához szükséges alap képességek megerõsítésére, fejlesztésére, ezért a szülõk figyelmébe szeretném ajánlani, hogy nézzék át az iskolába készülõknek írt gyakorlatokat. Ezek nem csak a nagycsoportos óvodás gyermekeknek hasznosak, hanem az írástanulási nehézségekkel küzdõ kisiskolásoknak is.

Most pedig következzen néhány példa az írás gyakorlására.

Szövegek másolása: Korhoz és terhelhetõségéhez mérten válasszunk szövegeket, melyeket napi rendszerességgel, másoljon le gyermekünk. A szülõ segítségével javítsuk a hibákat, írjuk le a hibák számát a másolásokhoz, és így számszerûen látjuk majd a fejlõdést. Jó motiváció a gyermekek számára, ha olyan szövegeket választunk, amelyek érdeklõdésüknek megfelelnek. Amennyiben azonos hosszúságú szövegeket másolnak, érdemes a másolás idejét is mérni, ami szintén mutató lehet a fejlõdésben.

Tollbamondás: Ez a feladat, már nehezebb, mint a másolás, itt is figyeljünk a szövegek terjedelmére. A helyesírási hibákat javítsuk, és ugyanúgy, mint a másolásnál írjuk a hibák számát, és mérhetjük a tollbamondás idejét.

Fogalmazás: Gyermekünk feladata, egy önálló fogalmazást elkészíteni, egy elõre megbeszélt témában. Ez a feladat már nehezebb, összetettebb, nem csak az íráshoz kapcsolódó. A helyesírási hibákat és a fogalmazás tartalmi hibáit közösen beszéljük meg, majd javítsuk.

Szépírás gyakorlása: Egy vonalas füzetben gyakoroljuk a betûk írását. Egy-egy betûre, akár több oldalt is szánhatunk. Ennél a feladatnál ne a gyorsaságra figyeljünk, hanem a minõségi szép munkára. Használhatunk elõre elkészített gyakorlófüzeteket is. A Krasznár és Társa könyvesboltokban találhatunk ilyen kiadványokat.

Helyesírás gyakorlása: Az elõzõ feladatokban már találkoztunk a helyesírással, ehhez kapcsolódva szeretném a következõ kiadványokat ajánlani:

Tanácsok a helyes gyakorláshoz

- A feladatokat akkor végezzük a gyerekekkel, amikor kipihentek, és figyelmüket koncentrálni tudják!
- Fontos, hogy a gyakorlás idejére nyugodt, csöndes környezetet biztosítsunk gyermekeink számára!
- A napi gyakorlás ideje legyen egy minõségi elválasztott idõszak, amit a szülõ és gyermeke együtt töltenek el, mert ez nagyon motiváló és építõ a gyermek számára!
- Ne fukarkodjunk a dicsérettel, buzdítással, és emellett a hibákat szeretettel korrigáljuk, hogy gyermekünk reális képet kapjon!
- Találjunk ki egy jutalmazási rendszert /például: piros pontok, mosolygósok, melyek kisebb ajándékokra válthatóak/, amit a jó teljesítményekért kaphatnak a gyerekek!

Gertner Judit

Gertner Judit