Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A szingli, korunk egyik meghatározó jelensége

Azt a nõt, aki önálló életvitelt folytat, a XX. század utolsó évtizedeiben a „szingli” jelzõvel díszítette fel társadalom. Vajon belekényszerültek, vagy csak nem tudnak kitörni ebbõl a körbõl? Esetleg nem mérték fel a teljesen önálló élettel járó körülmények hatását, és csak élnek bele a nagyvilágba? A „szingliségre”, mint jelenségre ma még mindig csak rácsodálkozik a társadalom, foglalkozik vele a szociológia, a pszichológia, a demográfiai kutatás és a média is.

De kik is a szinglik? A 25-35 év közötti, állandó párkapcsolattal nem rendelkezõ, szabadidõben, de a munkában is aktív életet élõ, elsõsorban magasan kvalifikált, biztos egzisztenciájú, egyedülálló, fõleg karriert építõ nõ jelzõje, aki fontosabbnak tekinti saját szabadságát, elõrehaladását, mint a családot, tartós párkapcsolatot, mert az fék lehet a számára. Elsõsorban nõkre alkalmazzák ezt a jelzõ, bár a férfiakra is érvényesek a megállapítások.
Kapcsolatai felszínesek, nem érzi az erõs kapcsolatok hiányának veszteségeit, nem akarja vállalni a mások iránti hûséget, önzetlenséget, szolidaritást. Fontosabbnak érzi a sikert, a fogyasztási cikkekre koncentráló értékkövetést, az individuális szabadságot. A szabadság és függetlenség azonban a legtöbb esetben nem teszi valóban boldoggá. Szexuális partnereik -éppen a családi értékek devalválódása miatt - nem függetlenek.
S, bár a szinglik élete eleinte izgalmas (sokan a családi házat sem hagyják el a megszokott kényelem miatt, s jövedelmüket saját kényelmükre, önmagukra, kedvteléseikre fordíthatják), ám egy idõ múlva szorongatóvá válik a magány, s valójában gyerekre, családra vágynak. Olykor belezuhannak egy-egy kapcsolatba szinte teljesen meggondolatlanul, házasodni is akarnak, de egyre nagyobb nehézségbe ütközik megszokott életformája, szokásai, viselkedése miatt a bizalom kialakítása. S, legyünk õszinték, egyre kisebb eséllyel indulnak a független partner megtalálásáért folytatott „harcban”. A melegségnek is helye van az ember életében, így a „szingliében” is. Van közöttük olyan, aki igyekszik magát meggyõzni, ez a tökéletes életforma és a világért sem vallaná be, mennyire vágyik az õ hercegére.

A következõkben Nagy Mariann grafológus vizsgálataiból idézünk néhány írásmintát és pár szavas jellemzõt ezekrõl az írásokról (cikk megjelent: Grafo-Magazin 2002/4 szám: A nõ, aki küzd)

Nézzünk néhány „szinglikre” jellemzõ tulajdonságot:
- energikusság
- határozottság
- dinamizmus
- gyors gondolkodás
- szociális irányultság
- intellektuális nyitottság
- enyhe bizalmatlanság
- könnyed kapcsolatteremtés

Az írásrészletek tulajdonosai önálló életvitellel rendelkezõ nõk.

1. ábra: 43 éves, egyetemet végzett nõ írása.
Az intellektuális irányultság felsõ zóna dominanciát eredményez, írásában szinte lángnyelvet képeznek a felsõ zónás hurkok. Ez erõs motiváltságot mutat szellemi élményszerzésre, a törzsvonalak domború íve pedig önállóságigényét támasztja alá. Vágyai és elképzelései szellemi magaslatokba röpítik, nehéz követni. Az oválok nyitottságában felfedezhetõ az örökös információéhség és érdeklõdés a szociális közeg irányába. Mindig 100 fokon ég, és meg akarja váltani a világot, s éppen ezért legtöbbször nem sikerül tárgyilagosan megítélni elképzeléseit, elvárásait a külvilággal szemben. (Nem minden férfi vállalja szívesen az örökös kihívást a magánéletében.)


2. ábra: 32 éves felsõfokú végzettségû nõ.

Õ már nem akarja meggyõzni magát az egyedüllét elõnyeirõl, hanem tudatosan keresi a megoldást. Az erõteljes jobbra dõlés az õ írásában is figyelemfelkeltõ a már altruizmusba hajló közösség felé fordulása. A zárt ováljai jelzik, hogy nem teljesen ösztönösek ilyen irányú megnyilvánulásai. Energiáit leköti a szociális közeg segítésében, így addig sem szembesül saját problémáinak megoldásával. A társas kapcsolatot igényli, de elvárásaiban szellemi igényszintje vezérli, nem pedig a valóság racionális feltérképezése, emiatt a férfiakkal szemben az örök elégedetlenség érzete nyomasztja. Amennyi energiát a megértésbe és megismerésbe befektet, annak szeretné az eredményét is élvezni. Ez meglátszik ováljainak dupla hurkolódásán. Életét az intuitív megérzései irányítja, de nagyfokú érzékenységét lényegesen erõsebb tudatos kontrollal képes csak a realitás szintjén tartani.


3. ábra: 33 éves felsõfokú diplomával rendelkezõ, szociális területen tevékenykedõ nõ.


Írását inkább jellemzi az õszinte tisztelet a másik iránt, mintsem a jelentõs dominancia igény. A közösségi normákat nem csak figyelembe veszi, de alkalmazkodni is tud hozzájuk. Ezt mutatják a betûtengelytõl jobbra elhajló, magasan kitett ékezetek. Ugyanakkor szellemi síkon a közösség felé fordulási igényt is mutatja, bár a hétköznapokban szociális gátlásokkal küzd. Munkájában gyorsaság, lendületesség jellemzi, rugalmasan tud igazodni a rá váró feladatokhoz, ám magánemberként nem mindig tudja könnyedén kifejezni gondolatait. Pedig egy párkapcsolatban sok múlhat azon, hogy mennyire tudjuk hatékonyan és árnyaltan kifejezni mondanivalónkat.


4. ábra: 36 éves, felsõfokú végzettségû, középvezetõi beosztásban lévõ nõ.


Írásában megjelenõ erõs nyomatéka jelzi, hogy energiáit a tervszerû megvalósításon túl akaratának realizálására is fordítja. Az egyre magasabbra kitett ’t’ áthúzásai alapján viselkedésére a magabiztos fellépés jellemzõ, nem sokat foglalkozik mások véleményével, szeret saját feje után menni. Ezzel ellentmondásban áll ováljainak eltérõ mérete és formája, mely bizonytalanságot mutat saját értékeinek, képességeinek megítélését illetõen. Az elszórtan felduzzadt oválok nem csak sértõdékeny érzékenységét jelzik, hanem vágyainak és lehetõségének diszharmóniáját is. Megfigyelhetõ a betûk enyhén homorú törzsvonala, mely befolyásolhatóságot, önállótlanságot jelent, s így már érthetõ, hogy a határozott, magabiztos fellépéssel belsõ bizonytalanságát igyekszik leplezni. A látványos bekebelezõ ’b’ betû feltételezi, hogy nem szívesen osztozkodik azon, amit megszerzett, márpedig egy párkapcsolatban nincs „enyém-tied”, csak a „miénk” létezik.


A bemutatott néhány írásmintán is látható, nem is olyan könnyed és napos a „szinglik” élete mint azt sokan feltételezik. Õk is ugyanúgy megküzdenek a saját problémáikkal, mint bármelyik családanya. Ugyanakkor, csak remélni tudom, hogy a sok népszerû, önéletrajzi ihletésû könyv hatására nem válik értékké a „szingliség”, mert akkor egy idõ után nem csak grafológusra, hanem pszichológusra is nagy igény lesz.

Gulyás Jenõ István
grafológus
Gulyás Jenõ István