Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Csakráink és a színek titkai

A színek gyógyításban való felhasználása szorosan kötõdik az emberi energiatesthez, a csakrák kifinomult rendszeréhez, illetve az emberi energiaburok, az aura rétegeihez. Bár a csakrák színe nem állandó, minden egyes csakrához rendelhetünk egy színt a szivárványból.

Ez a szín fejezi ki a legteljesebben az adott csakra lényegét, harmonikusan illeszkedik a csakra sajátos rezgéséhez, így alkalmas a csakrához köthetõ probléma szelíd, ám hatékony orvoslására.

A csakrák és a finomrendszer
A csakra szó szanszkrit eredetû, jelentése: kerék, energiaörvény, láthatatlan energiaközpont, amelyen keresztül az emberi szervezet energetikailag kapcsolódik környezetéhez, illetve energiát vesz fel és ad le. Az aurát érzékelni képes látók tölcsérhez hasonló forgó energiaáramlásként írják le. Az ezoterikus irányzatok többsége hét fõ csakrát különböztet meg a gerinc, illetve az itt húzódó, az embert átható függõleges energiavezeték (nadi) mentén, a legfontosabb szervek, belsõ elválasztású mirigyek közelében.
A legalsó és a legfelsõ csakrát lefelé, illetve felfelé táguló, az óramutató járásával megegyezõ irányban forgó energiatölcsérként képzelhetjük el. A köztük lévõ öt másik csakrát a test elõtt és mögött elhelyezkedõ, a testtõl távolodva táguló energiatölcsérekként vizualizálhatjuk, melyek a testünkön keresztül találkoznak egymással, miközben (ha egészségesek vagyunk) az óramutató járásával megegyezõ irányban forognak – mindegyik csakra más-más sebességgel.
Amikor a tökéletes egészség és teljes egyensúly állapotában vagyunk, energiánk akadálytalanul áramlik az alsó csakrától a felsõ csakráig és vissza, fenntartva az élet folyamatát. Ám az érzelmi, lelki, mentális vagy akár fizikai sérülések energetikai blokkokat hozhatnak létre ebben a finom hálózatban, lelassítva és megtörve ezáltal az energia szabad áramlását. Amikor egy-egy csakrán nem áramlik keresztül a megfelelõ mennyiségû és minõségû finomenergia, a csakra mûködése megakad, ez pedig a csakra uralma alatt álló szervek alul- vagy túlmûködését, megbetegedését idézheti elõ. Mivel a csakrák egymással szoros kapcsolatban álló energiaközpontok, az egyik csakra blokkja a többire is negatív hatással van, általános energiahiányt, gyengeséget, az egyensúly megbomlását okozhatja. Ezért nagyon fontos a csakrákat összefüggõ rendszerként szemlélni, és a gyógyítás során a szervezet (test-lélek-szellem) egészét szem elõtt tartva alkalmazni az egyes színeket, színpárokat.
Az összetett mûködésû csakráknak azonban nemcsak testi, szervi vetületük létezik, hanem kifejeznek lelki, szellemi tartalmakat, sõt tanulási fázisokat, megoldandó feladatokat az emberi életcikluson és azon túl. Így egy csakra környékén beállt energiablokk bár szervi tünetet is okozhat a fizikai testben, sokszor még alapvetõen ki nem élt vagy meg nem valósított lelki tartalmat, megoldandó feladatot is jelez. Ez természetesen azt is jelenti, hogy enyhébb esetekben hallgathatunk saját intuíciónkra a színek használatát illetõen, de komoly problémák esetén célszerû komplex terápiát alkalmazni, odafigyelve a test bajaira és a lélek szükségleteire egyaránt.

Gyökércsakra (muladhara)
A gyökércsakra vagy alapcsakra a gerincoszlop alján, a farkcsont közelében, a végbélnyílás és a nemi szerv között helyezkedik el. A Földdel való kapcsolatunkat biztosítja. Felelõs azért, hogy szilárd gyökerekkel nyúljunk a lét materiális alapjába.
A gyökércsakra összefügg a bizalommal, biztonsággal, a Föld elemmel, az anyaggal, az életerõvel, a túlélési és más ösztönökkel, a bõséggel, anyagi javakkal, a pénzzel, az otthonnal, a létbiztonság kérdéseivel.
A vörös szín tartozik hozzá, valamint a végbél, vastagbél, vér, prosztata, lábak, csontok, fogak, gerincoszlop. Túlzott mûködése esetén agresszió, düh, túlzott materializmus, hatalomvágy, erõszakosság, túlzott ragaszkodás és megtartani vágyás, túlzott aktivitás, túlhajszoltság tapasztalható, alulmûködése esetén pedig frusztrációk, kishitûség, passzivitás, fáradtság, lustaság, gyengeség, határozatlanság, szegénységtudat, elemi félelmek, önbizalomhiány.
Ha a gyökércsakránk jól mûködik, jól érezzük magunkat a bõrünkben, képesek vagyunk magunkról gondoskodni, a szükségleteinket kielégíteni, otthon vagyunk a világban, és rendelkezésünkre állnak a túléléshez szükséges anyagi javak.

Szexcsakra (szvadhiszthana)
A szexcsakra (vagy hasi csakra) a nemi szervek tájékán, a köldök alatt helyezkedik el, és azért felelõs, hogy harmonikus párkapcsolatot tudjunk kialakítani, képesek legyünk egyensúlyba hozni életünkben a nõi és férfi energiákat. A Víz elemhez kapcsolódik. A szexcsakra témái: teremtés, kreativitás, alkotás, életöröm, nemiség, érzékiség, vágyak, valakihez tartozás, párkapcsolat. Színe a narancssárga, az uralma alá tartoznak a nemi szervek, vese, hólyag, folyadékháztartás, nyirokkeringés.
Ha szexcsakránk jól mûködik, kreatívak, nyitottak és szexuálisan fogékonyak, kiegyensúlyozottak vagyunk, örömet lelünk nemcsak a saját, hanem párunk testében is, képesek vagyunk teret biztosítani életünkben az alkotó energiáinknak, és egyensúlyt tudunk teremteni párkapcsolatunkban.
A szexcsakra túlmûködése szexuális zavarokban, a szexualitás, párkapcsolat túlhangsúlyozásában, élvhajhászásban nyilvánul meg, alulmûködése esetén pedig felléphet félelem a kapcsolatoktól és a szexualitástól, frigiditás, impotencia, az érzelmek elfojtása és depresszió.

Köldökcsakra (manipura)
A köldökcsakra (amely a solar plexushoz, magyarul a napfonathoz kapcsolódik) a köldök környékén helyezkedik el, az én energiáinak lakhelye, a világban való egyéni érvényesülésért és az akaraterõ helyes használatáért felelõs energiaközpont. A Tûz elemhez kapcsolódik, a hozzá tartozó szín a sárga.
A köldökcsakra uralma alá tartozó területek, témák a hatalom, érvényesülés, éntudat, siker, tevékenység, munka, intelligencia, karrier, egzisztencia, bõség, akaraterõ, küzdés, kezdeményezõkészség, a szervek közül pedig az emésztõszerveket, valamint az anyagcserét uralja.
A túl aktív köldökcsakra problémái lehetnek: túlfejlett ego, önzés, visszaélés a hatalommal, uralomvágy, elégedetlenség, maximalizmus, irigység; az alulmûködõé pedig: önbizalomhiány, az érvényesülés és akaraterõ hiánya, levertség, szorongás, kudarcorientáltság.
Ha köldökcsakránk megfelelõen mûködik, pozitív az énképünk, egészséges az önértékelésünk, tudatában vagyunk jó és rossz tulajdonságainknak, céljainkért hatékonyan tudunk küzdeni, megfelelõen tudjuk kezelni agressziónkat, és kordában tudjuk tartani hatalomvágyunkat, képesek vagyunk az önérvényesítésre.

Szívcsakra (anahata)
A szívcsakra a szív magasságában található, az igazi megismerés és szeretet lakhelye, felelõs az emberi kapcsolatok békés és együttérzésre, szolgálatra törekvõ kialakításáért, a harmóniáért, a magasabb rendû szeretetért. A szívcsakra a Levegõ elemhez kapcsolódik, színe az egyensúlyt, a harmóniát szimbolizáló zöld, valamint az elfogadás, önelfogadás, önzetlenség, illetve önszeretet lágy, feminin rózsaszínje.
A szívcsakra témái: egyensúly a test, lélek és szellem között, szeretet, harmónia, önzetlenség, szolgálat, az érzelmek világa; az általa uralt szervek, illetve testi folyamatok a szív, vérkeringés, mellkas és az immunrendszer.
A szívcsakra túlmûködése szívproblémákat, magas vérnyomást, haragot okozhat, alulmûködése pedig önzést, bezárkózást, sebezhetõséget, érzelmi függõséget, közönyt.
Ha szívcsakránk harmonikusan látja el feladatát, képesek vagyunk a testi-lelki-szellemi egyensúly megvalósítására, az adás és elfogadás egyensúlyának kialakítására emberi kapcsolatainkban, az együttérzés és a megbocsátás gyakorlására a mindennapokban.

Torokcsakra (visudha)
A torokcsakra a gégefõ környékén található, és a megfelelõ kommunikációért, az információáramlásért, az önkifejezés szabadságáért felelõs. A hozzá tartozó elem az Éter. Színe a kék, égszínkék.
A torokcsakra uralma alá tartozó területek továbbá az inspiráció, megismerés, mûvészi kifejezés, beszéd, tanítás-tanulás; a hozzá tartozó testi szervek a torok, tüdõ, hangképzõ és légzõszervek, vállak, karok és a száj.
Túlzott mûködése esetén beszédzavarok léphetnek fel, és jellemzõ lehet mások manipulálása, az üres fecsegésre, hazugságra való hajlam, alulmûködése pedig elfojtásokhoz, az érzések, gondolatok, igények kinyilvánítására való képtelenséghez, önértékelési zavarokhoz és önsajnálathoz vezet.
Ha torokcsakránk jól mûködik, õszintén és hatékonyan kommunikálunk különféle emberekkel, megfelelõen kinyilvánítjuk érzéseinket, gondolatainkat, elvárásainkat, képesek vagyunk felismerni és alkalmazni a beszéd és a hallgatás erejét, valamint szükség szerint önfegyelmet gyakorolni.

Homlok- vagy harmadik szem csakra (adzsna)
A homlokcsakra (vagy harmadik szem) a két szemöldök között helyezkedik el, életünkben a spirituális tudás és felsõbbrendû énünk bölcsességének befogadásáért felelõs. Konkrét elemhez nem köthetõ, elemeken túli jellemzõi vannak. Színe egyesek szerint az indigókék, más felosztások szerint az ibolya.
A homlokcsakra által uralt területek: intuíció, spirituális tudat, tisztánlátás, megérzések, bölcsesség, isteni szeretet; a hozzá tartozó szervek pedig: az agy, idegrendszer, szem, fül, orr, arc, homlok.
Ha a homlokcsakra túlmûködik, elõfordulhat a szellem túlhangsúlyozása, fanatizmus, visszaélés a tudással, manipuláció, pszichés zavarok, alulmûködése pedig túlzott materializmust, racionalizmust eredményezhet, illetve a természetfelettitõl, az ismeretlentõl való félelemben nyilvánulhat meg.
Ha homlokcsakránk jól mûködik, beengedjük életünkbe az intuíció, megérzések, érzékszerveken túli finomabb érzékelés útján érkezõ sugallatokat, felsõbb útmutatást, melynek segítségével képesek vagyunk felelõsségteljesen, magasabb nézõpontból kormányozni földi életünket, eleget tenni életfeladatunknak.

Koronacsakra (szahaszrara)
A koronacsakra a fejtetõn, a kutacs környékén található, az univerzális tudatban, az isteni akaratban feloldódott lélek, az abszolút szabadság állapota kapcsolódik hozzá. Konkrét elemhez nem köthetõ, elemeken túli jellemzõi vannak. Vagy a spirituális lilát társítják hozzá, vagy a bölcsesség arany fényét, vagy a minden színt egyesítõ szakrális fehér fényt, de néhány felosztásban egyáltalán nem rendelnek hozzá színt, minthogy a fizikai világon túl létezõ minõség.
A koronacsakrához társított területek a transzcendencia, megvilágosodás, kapcsolat az univerzummal, öröklét, egyetemes tudat; a kapcsolódó szervek pedig az agy, ezen belül pedig a tobozmirigy.
Alulmûködése esetén gyakran tapasztalható céltalanság, az élet értelmetlenségének érzése, halálfélelem.
Ha koronacsakránk jól mûködik, mentesek vagyunk bárminemû ítélkezéstõl, békés, szeretetteli egységben szemléljük a mindenséget, és együtt rezgünk a magasabb világbeli tudással.

Kolontár Elvira
Natúrsziget, 2007. január 12.
Kolontár Elvira