Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Ismerje-e a grafológus az írásszakértõ tevékenységét illetve az írásszakértõ a grafológiát?

Az okleveles írásszakértô képzést a jelenlegi tematika szerint grafológusoknak valamint grafológiai tanulmányokat folytató grafológushallgatóknak tartunk. Az oktatás tematikája ráépül a grafológusképzéseken tanultak egy részére. Így többek között az írásfiziológiára, az írástanítás lépéseire, az íráskörülmények és azok hatásainak ismeretére.

Magyarországon idônként felerôsödnek azok a vélemények, amelyek azt állítják, hogy a grafológusoknak semmi szükségük írásszakértôi ismeretek megszerzésére és az írásszakértôknek semmi szükségük grafológiai ismeretekre.
Annak ellenére, hogy a néhány év alatt több órányi grafológiai elôadást hallgattam, mint sok grafológushallgató a 6 félév alatt, nem lettem még grafológus. Okleveles írásszakértôként viszont azt az álláspontot képviselem, hogy az az írásszakértô, aki rendelkezik megfelelô grafológiai ismeretekkel, képzettséggel, teljesebb képet tud kapni mind a kérdéses, mind az összehasonlító anyagok készítôirôl. Bizonyos esetekben, pedig a megbízó részére sokkal árnyaltabb és sokoldalúbb megállapításokat tehet.
Ezen gondolat másik oldalaként természetesen fontosnak tartom, hogy a grafológusok is rendelkezzenek ismeretekkel az írásszakértôk tevékenységeirôl, vizsgálati módszereikrôl.
Fontos viszont, hogy a plusz tudás birtokában is meg tudja tartani a kompetencia határait, vagyis – ma még – grafológusként ne adjon írásszakértôi véleményt és írásszakértôként sem grafológiai véleményt.
Így elkerülhetô, hogy néhány nem megfelelô végzettséggel rendelkezô grafológus csupán anyagi megfontolásokból írás eredetet állapítsomeg, és olyan véleményt adjon ki, amely sem formailag, sem tartalmilag nem felel meg a minimális követelményeknek sem.
Az írásszakértôi vélemény felépítése, metodikája ugyanis eltér a grafológia elemzésétôl.
Az írásszakértôk gyakori megbízásai közé tartoznak többek között a különbözô végrendeletek kézírásának és aláírásának vizsgálatai. Sok esetben az örökösök vagy az örökségre számító rokonok nem tudják elfogadni az örökhagyó akaratát, de gyakran elôfordul, hogy bizonyos egyének az örökség reményében hamisítanak, hamísíttatnak végrendeletet.
Az ilyen jellegû megbízások elfogadásakor, szükséges, hogy az írásszakértô tisztában legyen a végrendeletek fajtáival, azok érvényességi kellékeivel. A megbízók sok esetben a szakértôi vélemény tartalmától teszik függôvé, hogy milyen további lépéseket tesznek, megtámadják a végrendeletet vagy sem, meghatalmaznak egy ügyvédet vagy sem.
Ezek a költségek az írásszakértôi vélemény néhány tízezer forintja mellett több százezer forintos kiadást jelenthetnek a megbízónak. Éppen ezért meggyôzôdésem szerint etikátlan olyan megbízást elfogadni amelyben a szakértô látja hogy a kérdéses végrendelet érvénytelen.
Abban az esetben amikor az örökhagyó készítette a végrendeletet és ez a megbízó számára kedvezôtlen, gyakran hangzik el az a kérdés, hogy “ Fenyegették vagy kényszeríttették a végrendelet megírására az örökhagyót?”
Írásszakértôként a konkrét kényszerítés vagy fenyegetés tényét megállapítani nem tudjuk, viszont a feldúlt, felindult lelkiállapotra jellemzô íráselváltozásokat az inkriminált kézírásban, aláírásban vizsgálni tudjuk. Ezeknek az írásjellemzôknek a megjelenési formáit az okleveles írásszakértô képzésen részletesen tanuljuk. Talán nem is kell részletezni, hogy a plusz ismeretek, tudás mennyivel nagyobb magabiztosságot tud adni a szakértônek a véleménye megformálásakor, annak megvédésekor.
Ezzel az egy példával is próbáltam kedvet ébreszteni a grafológusoknak az írásszakértôi tanulmányokhoz.

Kaszab Gyula okl. írásszakértô,

Megjelent a Grafomagazin 2003./2. számában