Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Kossuth Lajos személyisége kézírása alapján

Kossuth Lajos életrajzát nagyon sok könyvben részletesen olvashattuk. De milyen volt Õ valójában, mint ember? Milyen személyiségjegyeket állapíthatunk meg aláírásából és öregkori kézírásából? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a ránk maradt kézírásaiból. Nehezíti a munkát, hogy sajnos elég kevés kézírása maradt fenn az utókor számára.

Az 1840. július 14-én, 38 éves korában kelt az 1. számú mintán szereplõ aláírása, mely a Román Légióra vonatkozó egyezmény utolsó lapján található.
Börtönbüntetésébõl májusban szabadult. A börtön éveit tanulással töltötte, de a bezártság mély nyomot hagyott személyiségében. Ezt az idõszakot fel kell dolgoznia. A fogság nagyon megviselte, bizonytalanná, félénkké tette, önbizalma megrendült, vissza kell találnia a mindennapi életbe.
Belsõ nyugtalanság jellemzi. Az aláírása még kissé olvashatatlan, lendületszegény. Itt még látszik a tartózkodás, a bizalmatlanság, egyfajta görcsösség jelenik meg. Ha alkalmazkodik is, azt nem önkéntelenül teszi, az óvatosságra, távolságtartásra, az elõvigyázatosságra utaló jegyek megtalálhatók aláírásában. Mindezek ellenére megmutatkozik a másik ember felé fordulás, valamint az érzelmek uralkodó volta. Gyorsan dönt és cselekszik, de a gyorsaság ellenére átgondolja a teendõket.
A szellemi dolgok iránt érdeklõdik, intellektuális ambíciók jellemzik. Szeretne érvényesülni. Elvárja a tiszteletet. Önmagát megmutatni akaró magatartásra utal írása. "Szeretne nagy lenni", de ebben megakadályozza egyszerûsége, szerénysége. Aláírásában megjelenik a logikusan gondolkodó, és cselekvõ ember. A mindennapi problémáit természetesen közelíti meg, és saját értelmére támaszkodva oldja meg azokat. Megjelenik a szellemi mozgékonyság, a kreativitás. Minden energiáját a közéletre, a nyilvános aktivitásra fordítja.

A 2. számú írásmintán Kossuth 39. évében jár. Aláírásából egy határozottabb ember szellemisége vetül elénk, aki vállalja önmagát. Nagy hangsúlyt fektet az értelmi szférájára, fontos számára a tudás, amit beépít mindennapjaiba.
Lényeges szerepet játszanak életében a pozitív érzelmek, de az intim személyiség háttérbe szorul a hivatalossal szemben. Elengedhetetlen számára, hogy minél többen odafigyeljenek rá, de ezt a figyelmet nem követeli, természetes szerénység jelenik meg írásában. Lendületes vonalvezetésével mutatja, hogy életkedve visszatért, szinte beleveti magát a munkába. Önbizalma még ingatag, de az egyéni betûalakításából kitûnik, hogy képes önmagát megvédeni. Sokan nehezményezik nézeteit. A korabeli adatokból tudjuk, hogy folyamatosan támadja a feudális kiváltságokat, a sok hegyes vonalkezdet, vonalvégzõdés tükrözi ezt a harci kedvet. Aláírásába látható paráf a hüvelyében szunnyadó kardra emlékeztet. Elégedetlenségérzését, sikertelenségtõl való félelmét le akarja küzdeni és keresi a kivezetõ utat, hogy céljait elérje.

A 3. számú írásmintán szereplõ aláírásakor 46 éves. Elõzõ aláírása keltétõl hét év telt el. Vonalvezetése határozottabbá válik, a betûk kötöttebbek. Megjelenik a megfontoltság, a kiegyensúlyozottság, a határozottság.
Még több lendület látszik írásából, élénkségével, ügyességével tudja megnyerni a külvilágot tervei, eszméi számára, fellépésének sokrétûségével kápráztatja el a közösséget. A környezetével kapcsolatos feszültséget nehezen viseli el.
Szellemi értékekre utal írása, sokkal több tudásra vágyik, nyitott az új információk befogadására.

A 4. számú mintán szereplõ kézírása 75 éves korából származik. Természetes, lelkileg ép, harmonikus személyiség, aki nem tartja szükségesnek, hogy többnek vagy másnak mutassa magát. Az ifjonti lendületét megtörte az idõ kereke, lelassult az írása, ennek ellenére harcra kész. Mindent megfigyel, ami körülötte van. Objektíven szemléli a világot.
A szellemi tudás iránti vágya továbbra is kivetül kézírásából. Szüksége van az elmélyült gondolkodáshoz a magányra. Tudása által szeretné uralni a világot.
Tetteit megfontolja, átgondolja, csak ezután kezd bele az újabb tevékenységbe. Tartós és igen erõs akarattal rendelkezik, céltudatosan éli napjait, hosszú távra tervez. Optimizmusa töretlen. Bár zárkózottá vált, és önmagáról keveset árul el, mégis fontos számára környezete Róla alkotott véleménye.Novák Mária grafológus