Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Kancsalul, festett egekbe...

Valószínûleg minden grafológus kellemetlenül érzi magát, ha olyan kézírással találkozik munkája során, amely az alkoholos befolyásoltság vagy a kábítószer fogyasztás jeleit mutatja. Nehéz egy hivatalos megbízásban intelligensen megfogalmazni, hogy vizsgálatunk alanya netán szenvedélybeteg.

Egyes grafológiai irányzatok szerint a szenvedélybetegség jelei a kézírásban már csak a komoly függõség állapotában egyértelmûek, mások azt állítják, hogy kezdeti stádiumban is tetten érhetõk.
De mi állhat valójában egy súlyos alkoholizmus hátterében? Lehet-e segíteni ezeken a leggyakrabban már a társadalom számára elveszettnek hitt, gyötrõdõ embereken? Milyen okok is vezethetnek a függõség, a dependencia kialakulásához? Miért van az, hogy bizonyos emberek a problémák megoldása helyett ezekhez a pótszerekhez nyúlnak? Miért van az, hogy a szenvedélybetegek környezetében több a szenvedélybeteg? Ezek megvitatása nem jelen cikkünk feladata, bár érdekes lehetne.

I. A függõség kialakulásának okai
A függõség bármilyen drog hatására kialakulhat. Mit is nevezünk drognak? A köznyelv a kábítószereket tartja drognak, míg a szakemberek szerint drog minden olyan kémiai anyag, mely a tudatállapotot, a viselkedést, a hangulatot befolyásolja. Ilyen értelmezés szerint drognak minõsül a dohánytermék, a koffeint tartalmazó feketekávé, a theint tartalmazó tea, a theobromint tartalmazó kakaó és csokoládé is, és mindegyikkel kapcsolatban kialakulhat a függõség. A gyerekek nyugtalanságát gyakran a sok csokoládé vagy bizonyos kólafélék túlzott fogyasztása okozza. Az sem mindegy, hogy genetikailag milyen idegrendszert, milyen enzimrendszert örököl az ember a szüleitõl.
Szakemberek szerint az idegrendszeri ártalom megléte az elsõdleges, ennek egyik megjelenési formája a szenvedélybetegség, és ennek következtében az ártalmak kialakulása. Ezért van az, hogy vannak akár 30-40 éven át részegeskedõ nagyivók, akik nem alkoholbetegek, míg mások 15 év ivászat után belehalnak az alkoholizmus következményeibe.
A kábítószerek vagy kábító hatású szerek a hatásmechanizmusuk alapján csoportosíthatóak. Ez még nem jelenti azt, hogy mindenkire azonos hatással vannak, mert minden ember egyedi biológiai szempontból is, és mindenkibõl mást hoz ki a szer. (Csak példaként sorolunk fel néhányat közülük: opiátok, antidepresszánsok, hallucinogének, LSD, marihuána, hasis, szintetikus szerek, élénkítõk, kokain, szerves oldószerek, ragasztók stb.)
Nincs konkrét jegye egy -egy kábítószernek az írásban. A kábítószerre rászokó, függõségbe kerülõ személyiségeknek vannak olyan vonásaik, melyek többségükre jellemzõek, és ezek a személyiségjegyek kivetülnek az írásukban. Ahhoz, hogy az eltéréseket megállapíthassuk, nézzük meg, milyen tulajdonsággal rendelkezik egy egészséges személyiség, aki harmóniában van saját magával:

I. EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG: pozitív önértékelés, jó szituációs alkalmazkodás, normális kapcsolattartás másokkal, sikerorientáltság, jövõkép, akarati és érzelmi élet egyensúlya, örömet, elismerést biztosító hasznos ténykedés, munka
Az egészséges személyiségekre jellemzõ írás: Térben arányosan elhelyezett, harmonikus íráskép, standard-méretû, arányos betûk, zónák, standardközeli sor- és szótávolságok, egyenes sorvezetés, ritmusos, flexibilis betû- és szóképzés, közepes kötöttség, szöges girlandok, enyhe jobbra dõlés, éles, nyomatékos, dinamikus írás

II. A DROGFÜGGÕK PROBLÉMÁI ÉS ÍRÁSUK
1. Énkép-problémák:
középzóna alacsony, szûk, zárt oválok (szorongás), szabálytalanságok az írásképben (én-vezetési problémák), kezdõbetûk nem arányosak, m, n betûk 1. szára elkorcsosulhat, csomósodások az oválokban, fonalasodás, tapadóhurkok, pacák
2. Alkalmazkodási zavarok a társas élet kapcsán:
hullámos sorvezetés, szétesõ íráskép, feszült vonalvezetés, szavak változó irányúak, ingadozó dõlésszög, páros betûk kötetlenek
3. Izoláció (magányos droghasználók esetén):
nagy sor- és szótávolság, kötetlenség, elsõ betûk leszakadása, aláírást körbezáró védekezõ paráf
4. Reménytelenség, kiúttalanság érzete, öngyilkosság gondolatával foglalkozás:
aláírás balra helyezése, betûelemekben is látható dõlésingadozás, ékezetek hiányosak - kontrollvesztés, nyomatékingadozás - indulat labilitás, erõszakos áthúzások, ideges javítások, kapkodásjelek
5. Szégyen, bûntudat:
gátlás a vonalvezetésben, visszafelé szúró hegyek, aláhúzás áthúzása, erõsen lecsökkentett betûméret
6. Érzelmi labilitás:
dõlésszög ingadozása, hullámos sorvezetés, kiugró vagy lesüllyedõ betûk az egyes szavakban, rossz illesztések, csomók, pacázások, kilendülõ alsó és felsõ zónás szárak, egyenetlen nyomatékeloszlás
Az írásjellemzõk általában az egyes kábítószerek esetén:
1. marihuána, hasis - feldobottság, lufi hurkok, általános fellazulás, szétcsúszás, koordinálatlanság, növekedõ betûméret, dõlésszög ingadozás, kapkodás és egyetlen sorvezetés
2. LSD - "halszemoptikás írás", a sorok úgy mennek, hogy elfogy alóluk a papír, hullámzanak, nagyok a távolságok, az oválméretek ingadozása erõteljes, változik a dõlésszög, lufi hurkok jelennek meg
3. opiátok az írás nem a kábítószer közvetlen hatása alatt született, de a szorongó, depresszív, rosszul alkalmazkodó, nem jó kapcsolatteremtõ fiatalember jellemzõi mutatja, szûk, töredezett oválok, erõsen hullámzó szavak, tévesztések, rejtõzködõ javítások, görcsök, tapadó hurkok, rossz illesztések.
A szenvedélybetegségek gyanúja esetén (legyen az drog-, alkohol-, gyógyszer- vagy egyéb jellegû függõség) a grafológus akkor jár el humánusan, hogyha nemcsak felismeri ezek grafológiai jegyeit, hanem adott esetben (természetesen az ide vonatkozó személyiségi jogok és az etikai szabályok betartásával) a vele együttmûködõ, hozzáértõ szakemberekhez irányítja kliensét.

Megjelent a Grafomagazin 200./1. számábanV. Vékony Györgyi grafológus, oktatási szakértõ