Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A ráncok titkai

A köztudatban az érzékiséget egy szépen ívelt telt nôi ajakkal azonosítják, a melegszívûséget pedig bársonyos barna tekintettel. A kék szemûekrôl azt mondják, hogy kemények, ridegek, a szürke szemûek pedig nem vetik meg az italt. Arra azonban ritkábban gondolunk, hogy a ráncoknak is fontos szerepük van az arcon. Nemcsak a korral járó kellemetlen jelek ezek, hanem az emberi tulajdonság hordozói is.

A ráncok és barázdák igaz, hogy évek múltával mind mélyebbek és határozottabbak lesznek, de már fiatalkorban is láthatók, hogy hol fognak kialakulni. Gondoljunk csak Jean-Paul Belmondóra, akinek kezdô fiatal színészként is ezer ráncba szaladt az arca, ha megszólalt, vagy oly jellegzetesen mosolygott, nem kizárt, hogy talán éppen a ráncai miatt bálványozzák ôt a nôk évtizedek óta.
A homlokon található ráncok különösen fontosak – állította már az 1500-as években is a nagy olasz misztikus, Geronimo Cardani, aki tudományos alapon vizsgálta ezt a kérdést. Az általa megteremtett tudományt meg¬toszkó¬piának nevezte el. Cardanoról tudni kell, hogy rendkívül jól képzett, neves asztrológus volt. Nem véletlen tehát, hogy a homlokot éppen hét részre osztotta fel az akkor ismert hét bolygónak megfelelôen. Ezek szerint tehát létezik a homlokon a Napnak, Holdnak, Merkúrnak, a Vénusznak, a Marsnak, a Jupiternek és a Szaturnusznak mezôje. Ezek a mezôk vízszintesen helyezkednek el. Az elsô a sorban a Hold mezô, amely rögtön a szemöldök fölött kezdôdik, a legfelsô pedig a Szaturnusz mezeje, amely a haj kezdetéig tart. A nagy tudós messzemenô következtetéseket vont le abból, hogy melyik mezôben milyen vonalak találhatók. Állította például, hogy az a hölgy, akinek a Vénusz mezejében határozott ránc látható, azt érdemes feleségül venni, hiszen nemcsak gyengéd szeretô, hanem tehetséges mûvész és mindenkor arra törekszik, hogy maga körül rendet, harmóniát teremtsen. Ha viszont a hölgynek a Merkúr mezejében található barázda, akkor annak az eszén ne próbáljunk túljárni sem üzleti életben, sem pedig a magánélet szférájában, hiszen ô átlát a szitán.
A metoszkópia atyja tudományát nem elméleti okoskodásra építette, hanem a gyakorlatra, a tapasztalataira. Több száz arcot vizsgált meg tudatosan és kereste az összefüggéseket a ráncok és a tulajdonságok, valamint a csillagok között. Az általa felállított törvényszerûség a következô:
– Ha a Szaturnusz mezôben látható határozott barázda vagy ránc, akkor egy kitartó, következetes, türelmes, takarékos, olykor pénzsóvár egyéniséggel van dolgunk.

– Amennyiben a barázda a Jupiter mezejében látható, akkor az illetô becsületes, de óvatlan, optimista és egy kicsit beképzelt.
– A Mars mezô vonalai nagy teljesítôképességrôl, aktivitásról, céltudatosságról, agresszivitásról és vezetôi hajlamokról árulkodnak.
– A Nap mezejében elhelyezkedô ráncok öntudatos, uralkodni vágyó, és gyakorlatias jellemre utalnak.
– A Vénusz mezô vonalai gyengédséget, mûvészi adottságokat, kicsit könnyelmû jellemet takarnak.
– A Merkúr mezô ráncai és barázdái intellektuális adottságokról, üzleti szellemrôl, kíváncsiságról, kreativitásról, felületességrôl és mozgékonyságról árulkodnak.
– Ha a ráncok a Hold mezejében találhatók, akkor romantikus, érzékeny, szeretetreméltó és kissé félénk személyiséggel van dolgunk.

Nem mindegy, hogy milyen a ráncok iránya és egymáshoz való viszonya. Bizonyos tulajdonságok már az elsô pillanatban felismerhetôk a homlokról. De vegyük csak sorba a fôbb jellemzôket a következô ábrák segítségével.

1. A bizonytalanság vonalai

Aki ilyen vonalakat visel a homlokán, szinte egész életében szenved attól, hogy döntenie kell. Nem annyira bizonytalanság játszik nála szerepet, hanem a kényelemszeretet. Kockázatot, még a legkisebbet sem vállal. Ezzel magyarázható, hogy egész élete elszalasztott lehetôségek sorozata. Akinek ilyen ránc vagy barázda ékesíti a homlokát, az a tettek emberek fogalmazhatták meg azt az igazságot is, amibôl késôbb közmondás lett, hogy “aki mer, az nyer”.

Ennek a típusnak soha semmi nem elég, soha nem akar pihenni a babérjain. Egy új kalandért hajlandó bármilyen kockázatot vállalni, és ha valami nem sikerül, akkor nem keseredik el, mindig a talpára esik, mint a macska, és máris új kalandokba veti bele magát.

2. A kaland vonalai

Akinek ilyen ránc vagy barázda ékesíti a homlokát, az a tettek embere. Ôk fogalmazhatták meg azt az igazságot is, amibôl késôbb közmondás lett, hogy “aki mer, az nyer”. Ennek a típusnak soha semmi nem elég, soha nem akar pihenni a babérjain. Egy új kalandért hajlandó bármilyen kockázatot vállalni, és ha valami nem sikerül, akkor nem keseredik el, mindig a talpára esik, mint a macska, és máris új kalandokba veti bele magát.

 


3. Az intelligencia vonalai

Az átlagosnál okosabb emberek homlokán mindig felfedezhetôk ezek a vonalak. Ôk, akik állandóan elemzik az eseményeket, addig nem nyugszanak, amíg a dolgok végére nem járnak. A siker nem hullik az ölükbe, mégis képesek óriási karriert csinálni, hírnevet szerezni.
Mindig mindenben kételkednek, de soha nem bizalmatlanok.

 


 

4. A mûvészet vonalai

Akinek ilyen vonalakat látunk a homlokán, biztosak lehetünk benne, hogy a mûvészetek valamely ágához különleges tehetséggel van megáldva, és életének fô célja az, hogy kifejezze gondolatait, érzéseit, önmagát.
Rendkívül szeretetre méltó ez a típus, hiszen akkor a legboldogabb, ha másoknak adhat, ha másokat boldoggá tehet. Általában sikeresek az élet minden területén, de az is biztos, hogy rengeteg barátjuk van.


5. A siker vonalai

Akik ilyen vonalakat viselnek a homlokukon, sikeres emberek. Életpályájuk nyílegyenesen ível felfelé. Ôk nem veszítik el a józanságukat, nem hozza ôket semmi ki a sodrukból. Tekintetük nyugodt, békés, akárcsak az életvitelük. Gondolkodásmódjuk világos, logikus, és rendkívül nyíltak.
Jó érzés ilyen emberek közelében élni, dolgozni, mert rendkívül pozitív kisugárzásuk van.

 

 

6. Az összeférhetetlenség vonalai

Ha lehet, akkor kerüljük el, hogy olyan emberrel cseresznyézzünk egy tálból, akinek ilyen vonalak vannak a homlokán.
Ôk a kiszámíthatatlan hangulatemberek, akik a gyengeségüket úgy leplezik, hogy agresszivitásba mennek át. Bár jól ismerik saját hibáikat, képtelenek önmagukat kontrollálni és indulataikon uralkodni.

 

 

7. Az egoizmus vonalai

Ilyen vonalakkal csak a rendkívül önzô emberek homlokán találkozhatunk.Ôk azok, akik mindig mindenkit kihasználnak, és ha kell akkor a másikat a sárba tapossák.
A legkülönbözôbb hangszeren játszanak, ha saját érdekeiket akarják érvényesíteni, mégpedig mindig csak ezt az egyet akarják. Az életük, pályájuk olyan, mint a hullámvasút: egyszer lent, egyszer fent.

 


8. A szerelem vonalai

Akiknek ilyen vonalak vannak a homlokukon, azok örökké égnek, lelkesednek valamiért. Ôk azok, akik idôs korukban is éppúgy tudnak szeretni, mint gimnazistaként. Igazi szerelmes típus ez, aki szereti az életet, az embereket, a természetet, és mindenben meglátja a szépet, az értékeket.
Ha kell, akkor másokért áldozatokra is képes anélkül, hogy közben sajnáltatná magát. Öröm velük együttélni, a barátságukat kiérdemelni.


Megjelent a Grafomagazin 2003./3. számában

 Gulyás Jenô