Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Valahol a Tejúton lebegek… - Szász Endre emlékére

Festményeire, porcelánra, szônyegre helyezett munkáira úgy tekint a közönség, mint a grafológus-társadalom Klages formanívó elméletére. Elfogadják vagy elítélik, de egy biztos, közömbös senki sem marad irányában. Hogyan is indult ez az átlagosnak egyáltalán nem nevezhetô életpálya? A paletta, az ecset valamint a saját profilja is felfedezhetô aláírásában.

Szász Endre 1926. január 7-én született Csíkszeredán. Diákéveit székelyföldi szülôvárosában töltötte. A budapesti Képzômûvészeti Fôiskolán Szônyi István tanítványa volt. Errôl késôbb azt nyilatkozta, hogy nem követte mesterét, egyetlen mûvén sem ismerhetô fel elôdeinek hatása. Jóval késôbb ô maga is úgy oktatta tanítványait, hogy azok a saját útjukat járják, a saját látásmódjukhoz alakítsák ki a saját technikájukat.
Marosvásárhelyen végezte el középiskolai tanulmányait, ezután átjött Magyarországra. Kiváló rajztehetségét már 1947-ben kamatoztatni tudta, ô készítette pl. a szovjet filmek plakátjait az Uránia moziban.
1950-ben fegyverrejtegetésért 10 évi börtönre ítélték, de 1951-ben kiszabadult. 1951-tôl 1960-ig mintegy 600 könyvet illusztrált, 1960-tól 1970-ig pedig elsôsorban festményeket készített. 1970-tôl húsz éven át Torontóban, illetve Los Angelesben élt és szerzett hírnevet magának. A bravúros technikájú mûvész jellegzetes allegorikus fejdíszt viselô barokk nôalakjait, az általa tervezett porcelánokat, ékszereket, bútorokat és kristályokat Európa számos fôvárosán kívül Torontóban, Montreálban, New Yorkban és Tokióban megrendezett kiállításokon is bemutatták. 1990-ben tért vissza Magyarországra, s részt vett a Hollóházi Porcelángyár stúdiójának megalapításában, ám törekvése nem járt sikerrel. Ezt követôen Sopronba, majd Somogy megyébe költözött. Az utóbbi években Várdán élt.
A 2000. októberében, az Amistar Enter¬tainment Llc. kiadásában megjelent Szász ország címû könyv szerzôjének, John Z. Starr amerikai írónak a mûvész úgy fogalmazott: “Értelmetlen dolognak tartom, hogy a mûvész hozzá nem férhetô, meg nem érthetô alkotásokra törekedjen a modernség, újszerûség ürügye alatt. A mûalkotások lényege az állandóság. A természet olyan alaptörvényei a témái minden képnek, amik már akkor is voltak, amikor az ember még nem volt, és lesznek akkor is, amikor már rég nem lesz ember....”
Szeretett élni. Az utolsó pillanatig is remélte, hogy az ôssejt-beültetés gyógyír lesz betegségére. Humorérzékét akkor sem veszítette el, amikor többek között a szervezetét megtámadó kórról is nyilatkozott Balassa Tamásnak:
– Szokta mondani, nyolcadik infarktusát várja. Nem fél?
– Nem érdekel ez a dolog, így is, úgy is meghalok. Még foglalkozzak is vele? Félni nem félek tôle. Már kétszer meghaltam, de föltámasztottak. Hat-hétszáz évre visszamenôleg a családunkban 58 éves volt a legidôsebb. Hatvan évesen meghaltam én is. Úgy látszik, a kaszás elfelejtette a címemet, vagy összezavarodott. Itt maradtam. Azért maradtam, mert rengeteg dolgom van. Biztos, hogy nem tudtak volna föltámasztani, ha nincs bennem az ösztön, a kívánság, hogy reggel föl kell keljek, meg kell etetnem a tyúkokat. Mint egy öreg parasztasszony. Addig éltek, amíg hagyták ôket dolgozni. Velem is így van. Sok feladatom van még. Hosszú életû leszek, dacára millió betegségemnek. Úgy érzem, szükség van rám, a munkámra, de ezt nem érdemnek tartom, hanem kötelességnek. Amit lehet, belerakok egy képbe. Legalábbis törekszem. Nívón aluli képet nem adok ki a kezembôl. Az már a kép dolga, mire jut.
Értelme nincs, de nagyon szeretek élni, mert nagyon érdekes. Imádom a nôket, szeretem a természetet, elszórakozom egy fûszállal is. Csodálatos ez az egész. Jól érzem magam az életben.

Forrás: Tamási Orosz János: Szívvel szépen lehet meghalni (riport)
Balassa Tamás: Szeretnék egy jó képet festeni (riport)

Megjelent a Grafomagazin 2003./3. számában
Kárászné Tomanó Ágnes grafológus szaktanácsad&o