Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Grafológia a problémás gyermekekért

Az általános iskola alsó tagozatán pedagógusként szerzett tapasztalataimból tudom, hogy a kezdetleges egyéni írás már a második osztályban elkezdôdik. Erre utal például az írás dôlésének kialakulása (a tanult szten¬derd általában álló írás). Megváltozhatnak a betûnagyságok, torzulhatnak a betûk.

Ezek a változások sok mindent elárulnak a gyermekek személyiségének fejlôdésérôl, e fejlôdés irányáról, esetleg azokról a külsô és belsô tényezôkrôl, amelyek gátolják, illetve valamilyen irányban befolyásolják a gyermeki én fejlôdésének perspektíváját.
Gátló tényezôk lehetnek a diszlexia, diszgráfia, a különbözô beszédzavarok, például a pöszeség, hadarás, dadogás. Ide tartoznak még a különbözô viselkedési zavarok (pl. a hiperaktivitás), de az idegrendszeri érzékenység, a gyors elfáradás, valamint a látási, hallási zavarok, a balkezesség is.
Ezeknek a genetikus vagy kialakult tüneteknek, betegségeknek korai felismerése döntô fontosságú a javulás, gyógyulás szempontjából. Sok esetben késôbb már semmit sem lehet tenni ezekért a gyermekekért.
Egy jó helyzetfelismerô, motivált, céltudatos gyermek esetében könnyen kialakulnak az íráshoz szükséges automatizmusok. Jól tájékozódnak a térben – az írás esetében a vonalközökben is, – jó a mozgáskoordinációjuk.
Ezzel szemben a különbözô gondokkal küzdô gyerekeknek már a ceruzafogásban, a vonalrendszerben való eligazodásban is gondjaik lehetnek.
Ám fel kell tudnunk ismerni a különbségeket az egyéni írás kialakulásának kezdetei, az életkorral járó írássajátosságok (pl. kamaszkori karikaékezetek), és az írás-, olvasás-, valamint a viselkedési zavarok grafológiai jellemzôi között.
A szülôi nevelési stílus és a családi hangulat pozitív, illetve negatív hatásai megtalálhatók már kisiskolás korban is az írásban. Ilyenek a szorongás-, agressziójegyek, vagy éppen a kiegyensúlyozottság grafológiai jegyei is.
Az egészséges gyermek írása inkább széles, míg a felnôttek esetében ez nem mindig ugyanezt jelenti. Ha az írás szûkülni kezd, az mindig félelmet tükröz a külvilág felé. A túlzott dôlés jelentése a dôlés irányától függ. Az erôs dôlésingadozás a gyermekeknél is bizonytalanságot mutat. Az olvashatatlan vagy tremoros írás, a betûk felcserélése, kihagyása, a rendszeresen visszatérô helyesírási hibák már komolyabb gondokra hívják fel a figyelmet.
Fontos, és különösen nagy pedagógiai érzékenységet igénylô feladat a balkezes és az átszoktatott balkezes gyerekek figyelemmel kísérése. A grafológiában járatos szakemberek tisztában vannak azzal, hogy a kiegyensúlyozott, az iskolaérettség kritériumainak megfelelô gyermek írásában ugyanúgy vannak felismerhetô és jellemzô írásjegyek, mint ahogyan a különbözô gondokkal küzdô gyermekek írásában is megjelennek specifikus grafológiai jellemzôk.
Mindezek után szeretném kiemelni annak fontosságát, hogy a pedagógus munkáját nagymértékben segítheti, ha grafológiai ismeretekkel bír.
Már szinte elcsépeltnek hat, ha azt mondjuk, hogy az ún. “nehezen kezelhetô” gyerekek száma nô. A gyakorlat azonban ezt bizonyítja. A nehezen kezelhetô gyermek gyûjtôfogalom. Ennek sok-sok oka van, s azok mérésében jelenthet nagy segítséget a grafológia ismerete. Így nem csupán az egyes esetekre figyelhetünk fel, és nemcsak könnyebben szûrhetjük ki idejében a felsorolt tünetcsoportokat, hanem a gyerekek írásának rendszeres folyamatvizsgálatával nyomon követhetjük javulásukat, esetleges visszaesésüket, vagy teljes gyógyulásukat.
A pedagógusok képzésében ezért nemcsak lehetségesnek tartom a grafológia oktatásának bevezetését (pl. speciális kollégium), hanem kívánatosnak is. Addig is, amíg ez gyakorlattá válhat, az iskolákban grafológusok, pszichológusok, logopédusok és pedagógusok együttes munkájával sokat tehetnénk a nehezen kezelhetô gyermekekért.

Megjelent a Grafomagazin 2002./3. számábanMiriszlay Gyöngyi okleveles grafológus