Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
„ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG!”– VAGY MÉGSEM?

V Á L U N K …

A romantikus szerelem napjainkra a házasság természetes része lett. Fejvesztve keressük az „Igazit”, és hiszünk az „örök­ szerelemben”. Bízunk benne, hogy életünk végéig sértetlen marad házasságunk alapja: a személyes vonzalomból és összhangból fakadó kölcsönös szeretet.


Mit sem törôdünk a más képet mutató statisztikai adatokkal, a környezetünkben végignézett válási sztorikkal. Tudomásul vesszük, hogy a sikertelen házasságok nyugodtan felbonthatók, de nem tudjuk elképzelni, hogy ez velünk is megtörténhet. Mások példáján meg­ta­pasztaljuk, hogy egy házasság felbomlása mekkora érzelmi feszültségekkel járhat, mennyi anyagi nehézséget okozhat, milyen hatással lehet a gyerekek életére. Mégis legtöbbször igazi meglepetést okoz, hogy velünk is megtörténhet. Ilyenkor szaladgálunk fûhöz-fához, tanácsot kérünk rokonoktól, kollégáktól, bölcs öregektôl és a saját gyerekeinktôl. Még talán egy grafológustól is, aki

TUDJA, HOGY:


a dolgok soha nem a végüknél kezdôdnek. A válás folyamatát megelôzi egy átmenet az együttéléstôl a különélésig. Ez a folyamat az ELSZAKADÁS, amelynek során felbomlik egy hosszan tartó, intim kapcsolat. Nevezhetjük a szociális elkülönülés szakaszának is, amelynek jellemzôje, hogy legalább a partnerek egyike:
– új életstílust alakít ki,
– új célokat tûz maga elé,
– új barátokat talál.
Mindez gyakran titkolódzással terhes családi légkört teremt, fôleg, ha az új baráti körben egy „harmadik” is megjelenik. Persze a grafológus azt is tudja, hogy a legtöbb esetben az elszakadás eleinte egyáltalán nem szándékos törekvés. Az egyik fél, akit nevezhetünk akár kezdeményezônek is, elégedetlen a kapcsolattal. Elégedetlenségébôl fakadóan egy külön világot teremt magának. A kapcsolatnak ebben a szakaszában már csak arra kíváncsi, hogy milyen hiba fedezhetô fel a társában. Természetesen az elszakadás folyamatát nem csak az egyik fél irányíthatja. A másik is dönt­­het úgy, hogy a kapcsolatot már nem lehet megmenteni
Gyakran még meg is cserélôdhetnek a szerepek, a kezdeményezô akár a kapcsolat megmentése mellett is dönthet. Ne csodálkozzunk hát, ha mindkettônktôl kér ebbôl az idôszakból írásmintát a grafológus, hogy feltérképezze az elszakadás folyamatát.

A GRAFOLÓGUS AZT IS TUDJA, HOGY

ha már rászántuk magunkat a válásra, komoly változtatásokat kell végrehajtanunk életstílusunkban és szemléletünkben. Ismeri és képes megkülönböztetni a válás hat, egymást átfedô állomását:
– az ÉRZELMI VÁLÁST, amely növeli a köztünk lévô feszültséget és elvezet bennünket a tényleges váláshoz.
–a JOGI VÁLÁST, amely arra vonatkozik, hogy milyen alapon ér véget a házasságunk
– a vagyon és tulajdon megosztására vonatkozó
GAZDASÁGI VÁLÁST
– a SZÜLÔI FELADTOK MEGOSZTÁSÁT, amely a gyermekfelügyelettel kapcsolatos kérdésekre terjed ki,
– a KÖZÖSSÉGI VÁLÁST, amelynek során átrendezôdik baráti körünk és társadalmi viszonyaink
– a PSZICHIKAI VÁLÁST, amelynek során el kell szakítanunk az érzelmi függôség szálait és szembe kell néznünk az önálló élet követelményeivel.
A GRAFOLÓGUS TUDJA, HOGY ezeken a folyamatokon át kell haladnunk. Tudja, hogy ezek mindegyike mekkora feszültségeket és nehézségeket okozhat nekünk, gyerekeinknek, rokonainknak és barátainknak. Tisztában van azzal is, hogy bármi is történt köztünk, közvetlenül a válás elôtt mindkettônkben kialakul az ELVÁLÁSTÓL VALÓ FÉLELEM. Társunk távozása szorongást okozhat, könnyen elôfordulhat, hogy pánikba esünk. Eluralkodhat rajtunk a depresszió, de akár az eufória érzése is. Azután mindkettô átadja helyét a magányosságnak.
A GRAFOLÓGUS MÉG AZT IS TUDJA, hogy válás utáni alkalmazkodásnak van egy bizonyos „pályája”. Általában a nôknek nagyobb anyagi nehézségekkel kell szembenézniük, de a válás utáni pszichológiai és társadalmi alkalmazkodás folyamatában nincs eltérés a két nem között. Bátran kérdezzük meg tôle, hogyan tudnánk könnyebbé tenni saját magunk és családtagjaink számára életünknek ezt a nehéz idôszakát.
Hogyan tudja mindezeket a szempontokat mérlegelni a grafológus? Hogyan tudja megkönnyíteni ezt a nehéz idôszakot? Hogyan tud segíteni? Hát a kézírásunk vizsgálatával. Azzal, hogy mindezt hogyan tudja feltárni, mi ne törôdjünk. Ô pontosan tudja! Elég nekünk a magunk baja, a többi legyen az Ô gondja. Egy a lényeg: SEGÍTSEN!

Megjelent a Grafomagazin 2004./1. számábanLantos Zsuzsa szociológus