Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Hogyan segíthet a grafológia a pedagógusoknak

Hogyan segíthet a grafológia a pedagógusonak, akik magatartás problémás, nehezen nevelhetõ kamszokat tanítanak? Köztudott, hogy a kamaszkor forradalmi változást hoz a gyerekek életében biológiai és lelkí téren egyaránt. Az egészséges lelkû, harmonikus környezeti háttérrel rendelkezõ fiatalok is kibillennek idõnként lelki egyensúlyukból, érzelmi viharokkal küzdenek, és lehetnek ebbõl fakadó viselkedési problémáik is.

Ezek a bajok kis segítséggel helyrehozhatók. Vannak azonban olyan múló vagy maradandó változások a személyiségben, pl.: deviancia, neurotizmus, stb. amelyek antiszociális magatartászavarokban nyilvánulnak meg. Majdnem minden oszályközösségbe kerül nehezebben nevelhetõ gyermek.
Az írás, mint agyi vezérlésû tevékenység a személyiség tükre, amelybõl olvasni lehet. A grafológia idevonatkozó területének ismeretével, megvilágosodnak a kamaszlélekben zajtó folyamatok és a problémákból való kivezetési Lehetõségek. A grafológiai ismeretekkel soha nem élhetünk vissza, a gyermeki lélekhez csakis segítõ szándékkal közeledhetünk. Egy újfajta módon tudjuk megismerni és megérteni tanítványainkat.
Jómagam, mint oligofrén- és pszichopedagógus ??. éve tanítok nehezen nevelhetõ gyermekeket.

MUNKÁM SORÁN AZT TAPASZTALOM, HOGY A NEVELHETETLEN GYERMEK NEM CSAK IGEN NEHEZEN NEVELHETÕ.

Hatodik éve a grafológia, mint segítõ eszköz, gazdagítja nevelési lehetõségeimet. Miben segít?
1. Feltárja a kamaszlélek rejtelmeit,
2. Irányt ad a pályaválasztásnál, 3. Nemcsak feltárja a személyiségben rejlõ problémák okát, hanem a grafoterápía, mint indirekt módszer, hozzájárul a bajok magoldásához.
Szinte minden tantárgyon belül kezünkbe kerül tanítványaink írásmunkája. A követelmények szorítanak bennünket, így csak a tartalom számonkérésére marad idõnk. Hazánkban az egészségügyi törvény idevonatkozó rendelkezése szerint, terápiás beavatkozást, csak az arra feljogosított személy, megfelelõ képzettség birtokában végezhet. Ezért hasznos eszköz lehet a pedagógus kezében a grafológusi végzettség.

Két dolgot mindenképpen el kell különíteni:
Abban az esetben, amikor a pedagógus a gyermek írásmunkáját nemcsak a tartalom szempontjából értékeli, hanem az írás rendezettségére, kûllemére, nyomatékára vonatkozóan is ad tanácsot, akarva-akaratlan ez a "rendezõdés° érinti a tanuló egész személyiséget. Ilyet, bárki tehet.
^. Wallon és Carton kutatásai azt erõsítik, hogy a motoros funkciók és a karakter között szoros kapcsolat van. A pszichikum számos zavarát olyannak tekintik, amely egyik legpregnánsabb megnyilvánulása a grafikus jegyeken keresztül történik (pszichés tempó, konfúzió, kényszer, ataxía, "görcsösség''). Más szerzõk viszont kiemelik a grafoterápia re-edukációs oldalát. a dysgraphia (írászavar) kezelését. Ez az elmélet a tudattalan de-kondicionálását és a kívánt írásforma útján történõ újra kondicionálását tartja a legfontosabb szempontnak. (Dr. Agárdi Tamás: A graf. kézikönyve 1995.) Ilyen tevékenységet, kizárólag szakember folytathat.
Mint minden korrektív eljárás, így a grafoterápia is diagnosztizálással kezdõdik, amely a finom motoriumban, a kézírásban megjelenõ zavarokat tárja fel. Maga a grafoterápia a rendellenes írásmozgás korrekcióján keresztül fejti ki a pszichés rehabilitációt.
Ezek után szeretném megosztani saját tapasztalataimat, az érdeklõdõkkel. 1,-fint magatartásproblémás gyerekekkel foglalkozó pszichopedagógus, a következõ hipotézist állítottam fel;
- minden személyiségjegynek megvan a pozitív és negatív ellenpólusa, pl. spórolós-fukar, határozott-erõszakos. - A személyiség bizonyos hatásokra könnyen kibillenhet egyik, vagy másik végletbe.
- A grafoterápia segítségével szándékosan hozzásegíthetem a személyiséget, hogy a negatív pólus felöl a pozitív felé haladjon.
A következõ módon fogtam hozzá hipotézisem igazolásához:
Elõször a kamaszok közösségére legrosszabb hatást gyakorló személyiség vonást- választottam ki: az erõszakosságot. Célom: az erõszakos gyerekbõl, határozottat neveljék, a grafoterápia indirekt módszerének segítségével. Elsõ lépésként az erõszakossághoz, mint személyiségjegyhez hozzárendeltem a legszembetûnõbb grafojegyeket: erõs nyomaték, nagyméretû írás, nem tart margót, határokat, végbunkókat, erõsítéseket, ráírásokat (kûlönösen t-nél j használ, gyakran mázolt, maszatolt az írás, Az itt közölt írásrészlet szemlélteti a felsoroltakat. (ábra)
A grafoterápia, a rövid és a középtávú terápiák közé sorolható. A gyakorlat szerint, néhány hónaptól, egy-- másfél évig terjedõ kezelésektõl várható javulás. Természetesen mindez függ a személyiségjegy rögzültségétõl, súlyosságától stb.
Elõször egy grafojegyet választottam ki, és következetesen több alkalommal mindig csak arra az egy grafojegyen történt változtatásra hívtam fel a duktor figyelmét. Itt tartok. Segítõ szándékkal, a siker reményében indulok neki az izgalmas útnak. Akkor fogok újra jelentkezni írásmintával együtt, ha már a magatartartásban és írásban egyaránt változás mutatkozik.

Megjelent a Grafomagazin 2001./3-4. számábanFaragóné Bircsák Márta grafológus. közoktatási szak&a