Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Autogram - Demcsák Zsuzsa sztártükörben

Napjainkra jellemzô korosztályváltással sok csinos, fiatal arc jelenik meg a televízió képernyôjén, akik egycsapásra magazinok sztároldalainak üdvöskéi lesznek, és mi csak kapkodjuk a fejünket, már a neveket megjegyezni sincs idô. Kevés köztük az igazán karizmatikus egyéniség, aki valamiért más, kisugárzása van, és fiatal kora ellenére, illetve azzal együtt a nézô hitelesnek fogadja el. Ilyen Demcsák Zsuzsa, akit reggeli élô mûsor vezetôjeként a legmélyebb vízbe dobtak pályája legelején, majd többek között a Navigátor címû tudományos ismeretterjesztô-mûsor arca lett.

Egyébként bármit elérhetett volna a modellszakmában- abban is a legjobbak között volt-, most a közgazdaságtudományi egyetem után jogot tanul. Szép, okos és híres 25 éves, vajon mit mond az írása?
„Gondolkodásában meg¬mutatkozik a rendezett világkép, az intellektuális szféra elsôdlegessége az ösztönökkel szemben. Jellemzôje a tisztánlátás”-kezdjük kivesézni Gyulai Zsuzsa elemzését.
– Elég vicces lesz ez az elemzés – mondja Zsuzsa –, mert nehezen beszélek magamról úgyhogy a tényekre szorítkozom. Tökéletesen igaz, soha nem döntök tisztán az ösztöneim alapján. Soha. Céljaim is intellektuálisak és nem materiálisak. Szakmai munkámban is az a legfontosabb, hogy építkezzem belôle és tanuljak, nem pedig az, hogy jól érezzem magam tôle, vagy meggazdagodjam belôle.
„A feladatokat, a cselekvéseket azok megkezdése elôtt gondosan megtervezi, s fegyelmezetten, körültekintôen, ugyanakkor kellôen kontrollált módon kívánja elvégezni. Munka közben is jelen van a felelôsségérzet és az önkontroll, amit bizonyos esetekben egészen a kifáradásig ’gyakorol’. Célszerûsége azonban arra ösztönzi, hogy ezen a fáradtságon hamar úrrá próbáljon lenni, és gyorsan megtalálja a leghatékonyabb módját a figyelem újbóli koncentrációjának.” Nem vagy egy ad hoc típus…
– Magánéletemben nem vagyok annyira tervezgetôs típus, beleférnek hirtelen, spontán dolgok. Elég sok olyat csinálok, ami a világ szemében ôrültség, számomra azonban nem, hiszen egyértelmû, meghatározott szabályok és határok között mûködnek. Ilyen az életemben az autóversenyzés, a boksz vagy a repülés. Látom és felmérem a korlátait, tudom szabályait, csak a kívülállónak tûnnek extrém dolgoknak. Amikor egyedül vágtam neki Európának autóval, tudtam, hogy nem történik semmi bajom, de hát ôrültségnek tûnt, hogy egy lány egyedül nekivág, és Nápolyból telefonál elôször haza. Én egyszerûen nagyon tudom élvezni az életet. A felelôsségérzet amúgy nagyon erôs bennem, ezzel és az igazságérzetemmel lehet megfogni. Aki tudja ezt, vissza is élhet vele.
– Találó, kicsit általános jellemzés, a nyitott személyiséggel kapcsolatos mondatokat éreztem a legigazabbnak: „Amikor azt mondjuk, hogy „nyitott személyiség”, ez egyáltalán nem azonos azzal, hogy ô maga szereti megmutatni önmagát a világnak. A világ dolgaira valóban nyitott, önmagát azonban nagyon is nehezen engedi láttatni. Pedig a megmutatkozó távolságtartása ellenére mégis nagy szüksége van a közelségre, az intimitásra. Errôl azonban nagyon nehezen lehetne beszélni vele.” Újat nem olvastam magamról, ami azt jelenti, hogy helytálló, alapos elemzés, de nem gondoltam volna, hogy ez is benne lesz...
Gyorsan átlátja a helyzetet, nem szöszmötöl a cselekvés vagy reagálás elôtt. Ez azonban óvatosságra is kell, hogy intse, a gyors reakció ugyanis önmagában hordozza a hibalehetôséget. Úgy látszik, fiatal kora ellenére ezt nagyon is jól tudja, s ezt kiküszöbölendô – él a folyamatos önkontrollal. ”
– Ez biztos, hogy így van, utálom a tehetetlenséget, és rosszul vagyok attól, amikor nem lehet azonnal dönteni és megoldani szituációkat. Nem hiszem, hogy ne lehetne megoldani valamit, nagyon sok esetben be is bizonyosodott, hogy így van, csak el kell kezdeni gondolkodni, és más utakat, lehetôségeket keresni. Nem bírom, ha valami egyhelyben áll. Tudom, hogy rengeteg hibalehetôséget hordoz ez a tempó ilyenkor tudatosan le kell állítani magam, és végiggondolni a dolgokat. A sokszor emlegetett önkontrollal.
Az önérvényesítés és az alkalmazkodás harmóniájára törekszik. Viselkedése ezért természetes, etikus, és az önmagával való azonosulási törekvése nem szab gátat sem a józanságnak, sem pedig a társas normakövetésnek.”
– A kompromisszumkészséget többször kiemeli az elemzés. Egyrészt megvédem a saját énhatáraimat, másrészt vezetôi képességek is jelen vannak bennem, és nagyon törekszem arra, hogy mindenkinek jó megoldásokat találjak. Mindenki helyzetébe nagyon jól bele tudom magam látni, a mindennapokban ugyanakkor nem gyakorlom eléggé az empátiát és a toleranciát, de amint szükség van rá, akkor elôveszem, és mûködik is. Oroszlán vagyok Mérleg aszcendenssel, és ebbe valószínûleg a Mérleg „zavar” be.
Humán beállítottságú, magas fokú gyakorlatias érzékkel.”
– A tanulmányaim során ez alapvetôen bebizonyosodott. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban hiába voltam specmatekos, tanultam közgazdaságtant, a társadalomtudományok is nagyon fontosak voltak, diáklektor voltam, társadalomismereti könyvek megírásában vettem részt, novellaelemzô kurzusokra jártam. Talán eljön majd még az az idô, amikor annyit tudok olvasni, mint a gimnáziumi évek alatt, amikor faltam a könyveket. Akkoriban írogattam is, igaz, azóta is az asztalfiókban lapulnak. Mégis gyakorlati pályát választottam, mert azt gondolom, hogy annak van értelme. Nekem fontos, hogy átültessem a gyakorlatba a tanultakat, nem tudok ideákban élni, lebegni a föld fölött. Általában nagyon pontosan tudom, mi a helyzet. Többször elôjött az önkontroll is az elemzésben. Nagyon fontos része az életemnek, nem hiszem, hogy van olyan helyzet, amikor elveszteném a fejem.
Kellô tisztelettel, de ugyanakkor magabiztosan, ha kell, a merészséget is latba vetve szólítja meg címzettjét. Az elôbb jelzett természetes kíváncsiság itt is megmutatkozik, a címzett az’ újdonság varázsával’ hat, és serkenti Zsuzsát koncentrált odafordulásra, lendületes, ám természetességgel bíró indulásra. Ugyanakkor egészséges távolságtartás is jellemzi, betartja azt a bizonyos szükséges három lépést.
– Igen, bármennyire nyitott és kommunikatív vagyok, a saját igazi egyéniségemet ritkán mutatom meg. Egyrészt azért, mert teljesen felesleges, hiszen a mindennapi felszínes kommunikációban nem érdekli az embereket, másrészt nem jó mindig kitárulkozni. Nem a magam megmutatásával van bajom, hanem megválasztom annak a helyét, idejét és persze a személyt is aki elõtt ezt felvállalom.
Egyértelmû kommunikáció várható tôle, közlésigénye szemmel láthatóan magas fokon lobog. Érdekes, hogy bár a kommunikáció, a beszéd és írás bal-féltekei domináns, s így a jobbkezeseknél erôteljesebb lehet, Zsuzsánál a balkezesség ellenére ezek igen hangsúlyos tevékenységek. Ezért lehet annyira jó abban, amit csinál.”
– Az egyértelmû kommunikáció is fontos, sohasem köntörfalazok. Bár van egy furcsa kettôsség bennem, a diplomáciai érzék, a kompromisszumkészség mellett ugyanakkor nagyon egyértelmûen, sokszor nyersen is tudok fogalmazni, csak azért, hogy amolyan sokk-terápia- szerûen értsék meg az emberek, mi a teendô.
A papírról szinte leszaladó írás árulkodik arról, hogy néha idôzavarban szenved, ilyenkor igyekeznie kell, hogy a tennivalókkal, a vállalt feladatokkal utolérhesse saját magát. De ez jelzi természetes kíváncsiságát is.”
– Ez így van, állandóan kések. Egyetlen dologban tartom be hihetetlenül az idôpontokat: a munkám, abban nincs apelláta nekem sem. Egyébként nem érdekel az idô.
Lehet, hogy azért, mert sokszor dolgozom hajnaltól késô estig, akár a hétvégeken is, össze szoktak folyni a hetek. Nem is élek rendszeres munkabeosztással. Ez a családnak és a barátoknak tragédia, velem biztosan késésben vagyunk mindenhonnan. Ezt én viccesen élem meg, de vannak, akik nem szoktak hozzá- nevet.- Nehéz megértetni velük, hogy én ezt nem tiszteletlenségbôl csinálom, egyszerûen izgalmasabb az élet, ha sietünk
A fentebb említett idôhiányt az is okozhatja, hogy nagy terveket kovácsol, amelyek végrehajtásához nagy lelkesedéssel, lendülettel lát hozzá. A végrehajtás és a sikerorientáltság idônként felemészti ezt a nagy energiamennyiséget, s ilyenkor kissé ellankad a kezdeti buzgalom. Ez azonban alapvetôen nem szegi kedvét, gyorsan regenerálódik, és újra az optimális hôfokon égve halad tovább az önmaga által kitûzött cél felé.”
– Ezt a három mondatot egy szóban össze lehet foglalni, ez pedig a türelmetlenség. Amikor nagy tervekkel vágok valamibe, és nincs türelmem kivárni, azt ha nem jön olyan gyorsan a siker, mint szeretném, akkor lankad a figyelmem, de végigcsinálom bármi áron.
Hamar felismeri az összefüggéseket, s az egyéniesítés mellett mégis tiszteletben tartja azokat. Kritikai érzéke van, azonban fontos számára a tapintat.”
– Az a baj, hogy a kommunikációból rá szoktam érezni bizonyos emberi hiányosságokra, gyengeségekre, minden rosszindulat nélkül. A tapintat nagyon fontos, hiszen hogy jövök én ahhoz, hogy bíráljak valakit. A helyébe képzelem magam és tudom, nekem sem esne jól, ha fejemre olvasnák a hibáimat, amiket nem vettem észre. Persze ezt nem mindig tartom be, sokszor vagyok lobbanékony, valamikor csak odavágok anélkül, hogy átgondolnám.
– Megbánod?
– Nem mindig, mert néha nem gondolok bele, hogy én most ezzel mennyire bántottam meg a másikat.
Megjelenik az írásban a hétköznapoktól való szabadulás vágya is. Ez olykor idealizmusra, kissé irreális méretû vállalkozásokra biztatja.” Már korábban is érintetted ezt a témát…
– Rosszul vagyok az átlagos dolgoktól, nem tudnék 9-tôl 5-ig dolgozni. Lehet, hogy azért vonzanak a másfajta, extrémebb dogok, mert kevés dolog üti meg az ingerküszöbömet. Az autóversenyzést idén kezdtem, a Mobil 1 Astra Kupában indulok. Hihetetlen jó, rengeteg kihívás van benne. Persze a szüleim nem értik, miért csinálom. Érdekes, amióta versenyzek mindig bekötöm magam a közúton is, mert az autóversenyzésben megtapasztaltam, hogy egy ütközésnél mennyit számít a biztonsági öv…A boksz pedig az egyetlen sport a röplabda óta- 16 évig játszottam-, ami hasonló átmozgatást ad, sôt. Olyan izmaim vannak, amikrôl nem is gondoltam, hogy léteznek. Másik kedvencem a golfozás. Hihetetlen kemény sport, persze nem fizikailag, óriási koncentrációkészséget kíván. Ezek olyan feladatok, amelyeket jól kell megoldani, fel kell hozni a mélybôl a rejtett tartalékokat. Minden errôl szól, a munkában is azt keresem, ami kihívás számomra.
De elégedetlensége s az ilyenkor fellépô kiegyensúlyozatlansági érzete miatt ezt felismeri, s igyekszik a korrekciót, az önkontrollt mûködtetni. A rendszeresség és a kellô akarat segíti ebben az olykor feszítô önregulációs folyamatban.”
– Bármit, ami nem kiegyensúlyozott, azonnal megpróbálok korrigálni, a rendszeresség és kellô akarat azonban csak a munkára vonatkozik.
– „Meggondoltan nyitott személyiség, tud rugalmas lenni, bizonyos ritka esetekben néha még az engedékenységig is elmegy. Ezt az engedékenységet biztonsággal kezeli jó empátiás készsége miatt. A nehezebb helyzetekben kreativitása elônyére szolgál, és ez teszi lehetôvé, hogy végül a számára is elfogadható megoldás megszülessen.”
– Ritkán szoktam engedni, a munkahelyen igen, a magánéletben kevésbé. Nehezen tudom elfogadni más döntését, ha azzal nem értek egyet, a rám erôltetett hatalomnak nem tudok behódolni, az ésszerûtlen döntésekkel nem tudok mit kezdeni, alapvetôen szakmaiatlannak ítélem és hátat fordítok.
Szociabilitására, társas kapcsolataira jellemzô, hogy megkeresi önmaga helyét azokban, kialakítja álláspontját saját szerepérôl, ami igen fontos a számára, s azután ebbôl a szemszögbôl igyekszik alkalmazkodni a helyzethez, a kapcsolathoz, lehetôleg itt is kerülve a nyílt konfrontációt. Az energiatöbbleteit inkább a munkájára vetíti ki.”
– Furcsa, amit a szociális kapcsolatokról, környezetrôl ír. Nagyon fontos nekem saját személyemnek, személyiségemnek a megtalálása minden helyzetben. Megpróbálok alkalmazkodni a körülményekhez, de erôsen képviselem a saját karakteremet és álláspontomat .
Ügyes, talpraesett, folyamatosan lendületben lévô szívós személy, aki meglévô vezetôi képességei ellenére sem nyomul bármi áron a felsôvezetôi karosszék felé. „
– Ez igaz, mert nem az érdekel, hogy nyomuljak, hanem a saját személyiségem kiterjesztése, megélése és az ambícióim teljesítése. Hogy ez hogyan következik be, az teljesen mindegy.
„Az alapoktól építkezik, összeköti a szellemiséget a gyakorlattal, s az a mód, ahogyan ezt teszi, további életében számos sikert garantálhat a számára.” Ilyen is lehet egy címlaplány.

Megjelent a Grafomagazin 2003./3. számában
Ágh Zsuzsanna