Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Szórakoztató aláírások

A színészek aláírásaiból megfigyelhetô, hogy az átlagosnál nagyobb és szélesvágású, nyitott betûk a dominánsak. A magas formanívójú széles írással, fôleg a középzónában a nagy érdeklôdési kör a jellemzô. Ehhez ambíciózus vállalkozó kedv, a sok irányú mozgás, a túlfûtött érzelem, a fantázia szabad áramlása, a kiváló kommunikációs készség is hozzájárulhat.

Külön fel kell hívni a figyelmet Gellért Lajos karikatúráira, ahol az arc jellemzô vonása és az írás között is sok hasonlat fedezhetô fel.
Kibédi Ervin és Garas Dezsô aláírásaiban jól megfigyelhetô ezek a jellemzôk:


Kibédi Ervin K kezdôbetûje az arc és állvonal félprofil jellegének megfelelô formát ölt, az Ervin E betûje az orrforma nyerges jellegét követi, de utal a színész kissé görnyedt testtartású kiállására a maga szikárságában, s az Ervin aláírás utolsó mozdulatában a nagyméretû fülforma jelenik meg. Az aláírás végvonala egyben a mûvész szarkazmusára is rámutat.

Garas Dezsô aláírása csupa hurok és zárt görbe. A karikatúra ugyanilyen zárt görbéket, hurkokat tartalmaz. A G alsó hurokrésze a mûvész nem kis méretû orrát szimbolizálja, a fülek speciális formáját a Garas S betûje és a Dezsô d betûjének összefonódó masniszerû képzôdménye teszi látható jelképpé.

Kellér Dezsô aláírása csupa ív. Kerek minden betû, és kerek minden vonás a karikatúrán is. Csupa mosoly. És hát a fülek éppúgy fogják közre az állat a rajzon, mint a vezetéknévben levô két ll betû az ôket összekötô ívelt kötôvonal szakaszt.

Hofi Géza arcán minden vonal nevet. És nevet az aláírásban is minden betû. De az aláírásban benne van a mûvész alapos felkészülése a H betû kötôvonalában, az emberi tartásának minôsége a H két törzsvonalában, a lágy humor az ívelt vonalakból álló keresztnévben, a hofizmus szarkasztikus humora a vezetéknév of kapcsolatában. A karikatúra vonalain az aláírás minden vonalszakasza megtalálható (pedig a rajzoló nem is látta a rajzoláskor az aláírást).

Latabár Kálmán táncos mozgása látszik az aláíráson, de az a hihetetlen mennyiségû szögesség, ami a karikatúrán csak úgy mint a valódi arcon látszik, éppúgy megtalálható az aláírásban is, bármennyire is álcázza azokat a táncos könnyedségû vonalívelés. A rajzon az orrforma mozdulatíve megegyezik a kezdô L betû mozdulatívével.

A színészírások és aláírások összefoglalásaként megállapítható, hogy a sajátos színészi alkat általában a betûk szélesívû mozgásának kihangsúlyozását helyezi elôtérbe, mellyel érzékelteti az átélés mûvészetét, s amellyel a mûvészet természetté válhat.

Megjelent a Grafomagazin 2004./4. számában-gulyás-