Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Teljesítményértékelés – Motiváció

Minden ember tehetséges valamiben. Az út mindenki elõtt nyitva áll, hogy megtalálja azt, amihez igazából tehetsége van. Hiszem, hogy elégedett dolgozó nélkül nincs elégedett ügyfél sem. Talán tudja ezt minden olyan nemzeti vagy nemzetközi cég, melynek egyik célkitûzése az ügyfelek elégedettségének fokozása. A dolgozók elégedettségének egyik elõsegítõje a motiválás.

Ha a dolgozókat megfelelõképpen motiváljuk, a cég teljesítõképességét is növelni tudjuk. Téves elképzelés az, hogy az ember kizárólag pénzzel ösztönözhetõ. Sok esetben az anyagi juttatás növelése nem hozza meg a kívánt eredményt. Miközben azt várnánk, hogy a juttatás növelésével a dolgozóink nagyobb lelkesedéssel, munkakedvvel és energiával végzik munkájukat, sajnos csalódnunk kell. Ideig-óráig ugyan észrevehetõ ennek a pozitív és jótékony hatása, de sajnos hosszabb idõtávon keresztül már nem tapasztalható.
Dolgozóinkat úgy kell motiválnunk, hogy ennek pozitív hatása sokáig fennmaradjon, sokáig érzékelhetõ legyen. Vajon mi a megoldás? A kérdés egész egyszerûen megválaszolható. Magukat a dolgozókat kell szóra bírnunk. Hiszen ha a vállalat számára a teljesítmény és a forgalom maximalizálása az elsõdleges, akkor a vezetõség érdekelt abban, hogy a kitûzött célokat elérje, és ezért neki magának is mindent meg kell tennie.

Mi lehet motiváló erejû egy dolgozó számára? Erre a kérdésre felelni általánosságban nem lehet, hiszen mindenkinek más és más. Talán külföldi utak? Vagy rugalmas munkaidõ? Esetleg több önállóság és nagyobb döntési jog? Vagy továbbtanulási lehetõség? Vagy akár a szabad kreativitás lehetõségének megadása. Nem lehet pontosan definiálni, mert a motiváló tényezõ munkavállalónként más és más. Ezért a cégeknek lehetõséget kell teremteniük arra – évente minimálisan egy alkalommal -, hogy ebben a témában dolgozóikkal szabadon eszmét cserélhessenek és a véleményeket, a tapasztalatokat megosszák. Legyen ez a teljesítmény-értékelés napja. Ki kell tûzni egy idõpontot, ami mindkét fél számára megfelel. Ezen a megbeszélésen terítéken kell legyen az aktuális évi dolgozói teljesítmény, a jövõbeni cél, a továbbképzési és szakmai elõmeneteli lehetõség és a kívánság.
A dolgozói teljesítményt ne szorosan a kitûzött célokhoz hasonlítsuk, hiszen ezekre oly sok kívülálló dolog is befolyással bír. Minden külsõ tényezõt vegyünk figyelembe, mert az értékelésünk csak így lehet kellõen megalapozott és a munkavállaló számára is elfogadható.

Az értékelés szempontjai lehetnek:
- A munka minõsége
- A munkaszervezés hatékonysága
- Terhelhetõség
- Kreativitás
- Döntéskészség
- Egyéni/csapatmunka
- Kollégákkal való kapcsolatok minõsége
- Ügyfelekkel való kapcsolatok minõsége
- Viselkedésmód, segítõkészség
- Felelõsségvállalás

A fentiek bár általános érvényûek minden cég esetére, mégis adott cégek profiljától függõen az általam felsoroltak változhatnak, kiegészülhetnek egyéb értékelési szempontokkal is.

A teljesítmény értékelés során felfedett erõsségek, gyengeségek után szó lehet a jövõbeni célokról, lehetõségekrõl, a motivációról, ahol a megkérdezett õszintén beszélhet arról, mi volna számára ideális, mit képzel el a jövõben a munkahelyi feladatait illetõen, milyen munkakörülmények, feltételek lennének számára a továbbiakban vonzóak.
És itt álljunk meg egy pillanatra. Ezen a „teljesítmény-értékelõ” megbeszélésen valami másra is fény derülhet: gyengeségre, hiányosságra. Érdemes errõl õszintén beszélni, hiszen ennek eltitkolása, megszépítése nem vezet eredményre, hiszen senki sem lehet minden területen tökéletes. Gondoljunk csak arra, ha egy szárnyaló fantáziájú, kreatív egyént napi nyolc órában excel táblázatok böngészésére „kárhoztatunk”… ez mindkét fél számára elõnytelen megoldás, de akár pazarlásnak is nevezhetném.
Arra kell törekedni, hogy olyan további célokat, feladatokat fogalmazzunk meg, és továbbképzéseket helyezzünk kilátásba minden munkavállaló számára, amiben önmagukat tudják adni, kedvüket lelik, tehetségesek, ezáltal sikeresen hozzájárulnak hozzá a cég, az üzlet folyamatos sikerességéhez.Erdõs Ildikó grafológus