Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A kalmükök írása

A mai Oroszország európai részén is élnek mongol népek. A kalmükök viszonylag késõn, 300-350 éve vetõdtek Európa és Ázsia határvidékére, és a ma a mongolság legnyugatabbi ágát képviselik. Mára mindössze 137 ezer kalmük él, így különösen fontos, hogy ennek a nem túlzottan nagy létszámú népcsoportnak a kultúrája hozzáférhetõvé váljon a hozzáértõk és az érdeklõdõk számára. A kalmükök a Volga deltájától nyugatra, a Kaszpi-tengertõl északnyugatra élnek. Õk az egyetlen buddhista nép Európában.

A mongol népek körében szinte kivételesnek mondható népcsoport, nagyon kevés kívülállónak sikerült bepillantania életükbe. Kultúrájukat egy Székelyföldön született nyelvész Bálint Gábor tanulmányozta legmélyrehatóbban, a XIX. században. Kutatási eredményeit is csak napjainkban kezdték el publikáni.
Kõrösi Csoma Sándor példáján lelkesedve Bécsbe indult keleti nyelveket tanulni, majd megfelelõ anyagi keret híján Pesten folytatta tanulmányait. Ekkor találkozott a turkológus Vámbéry Árminnal és Fogarasi János akadémikussal, aki úgy vélte, a mongol nyelv szavai nagyon közel állnak a magyarhoz, ezért õ indítványozta az Akadémiánál, hogy egy fiatal kutatót küldjenek ki a nyelv tanulmányozására. Ez a fiatal kutató Bálint Gábor lett. Bálint ekkor jutott el a kalmükökhöz, a tatárokhoz, a burjátokhoz és a mongolokhoz, s ezek után alkotta meg elméleteit e nyelvek kapcsolatairól.
Több egyezõ szót is talált a magyarral. Az anda szó például mongolul barátot jelent. Ez a bensõséges barátságra utaló szó a magyarban is használatos volt a Tisza vidékén Bálint idején, és barátot, kedvest, kedvencet jelentett. Az andalog szavunk is pozitív tartalmú, és összefügg a mongol andával. Ir szavunk szintén mongol kapcsolatokkal bír, eredetileg rovátkolást, vágást jelentett, nem véletlen, hogy szinonimaként is használható ró szavunk ugyancsak a rovással függ össze.

A kalmük nyelv írása az arabhoz hasonlító folyóírás. Az arab írás, jobbról balra halad. A kalmükök írása, amely felülrõl lefele halad, de az oszlopok balról jobbra haladnak. Ha 90˚-kal elforgatnánk a szöveget, egészen hasonló írást kapnánk, mint az arab folyóírás.


Bálint Gábor együtt élt ezzel a néppel és így figyelhette meg leginkább szokásaikat, kultúrájukat. Napjainkban is az õ megfigyeléseit és jegyzeteit veszik figyelembe leginkább a téma kutatói.


Forrás: Internet


 Nagy Marianna