Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Rovataink / Szellemi Műhely / Beköszöntő
A grafológia tudomány vagy misztikum? Erre a kérdésre azóta keresik az emberek a választ, amióta a kézíráselemzés csak létezik. A grafológiával foglalkozó szakemberek, illetve fõként a tudományos beállítottságú elemzõk – elsõsorban vonalzóval és szögmérõvel a kezükben – igyekeznek bizonyítani, hogy a grafológia már régen kinõtte misztikus gyermekcipõjét. Velük szemben pedig ott áll az intuitívak tábora, akik a tudományos tanok, elméletek és méregetések helyett sokkal inkább belsõ megérzéseikre, spirituális, vagy mûvészi érzékükre hagyatkoznak.
Az ellentétek, és a mindkét oldalról felsorakoztatott, jogos magyarázatok között igazságot tenni nem könnyû. Az évtizedek óta tartó vitát mégis könnyen lezárhatjuk, ha elmélkedés helyett a kézíráselemzést a gyakorlati oldaláról közelítjük meg. Hiszen a gyakorlati tapasztalatok során értjük meg, hogy a lélektani mélyrelátás képessége, és a tudományosan igazolt módszertanok csakis együtt adnak teljességet. Ma már például a szakmai felkészültség alapja, hogy vizsgálataink során át kell éreznünk a komplex írásképet, és elengedhetetlen megismernünk az író személyiségszintjét, s teljesen egyéni, globális mûködését.
Az igazság keresése ott kezdõdik, amikor nem csak azt tanuljuk meg, hogy mit fejez ki egy írásjegy, egy szimbólum, egy vizuális jelenség, hanem az is érdekel bennünket, hogy a saját kontextusában miért éppen azt jelenti, és hogyan alakult ki! Ez éppúgy érvényes saját életpályámon grafikusként, mûvészeti újságíróként az alkotások értelmezésében, mint grafológusként a tudományos vizsgálatok esetében. De nemcsak a mûvészeti és a tudományos vizuális mérõeszközökre – olykor a tesztkészítõk, elemzõk gyakorlati hiányosságait, sémáit mutató eredményekre – tekintek fenntartásokkal. A misztikus, ezoterikus eszközök esetében éppúgy fontosnak tartom a megalapozottságot, és a pszichés felkészültséget. Szellemi (ön)képzéssel és spirituális fejlõdéssel elõre haladva, hogy egyszer mi is elérjük az igazi nagyságok, mesterek, s akár példaképeink (kéz)írásait! Mert bizony nemcsak embertársaink produktumát, megnyilvánulásait érdemes górcsõ alá venni, hanem vizsgálataink során a saját személyiségszintünket, asszociációinkat, gyakorlati tapasztalatainkat, módszereinket is. Egy grafológus a munkája által így ismerheti meg nemcsak a világot, hanem önmagát is.
Ma az emberek a spirituális „táplálékra”, értékekre éhezve egyre könnyebben hozzáférnek a legkülönbözõbb „titkos”, misztikus tanokhoz. Ennek következtében – többnyire csak könyvekbõl, esetleg elõadásokból – nagyon sokat tudnak beavatásról, archetípusokról, szimbólumokról, különbözõ vizuális jelenségekrõl, akár a grafológiáról, de fõként csak a fejükben. Feledve a régi hagyományokat, mindez ritkán párosul igazi mesterek vezetésével, belsõ úttal, saját élményû tapasztalattal, és megérlelt szellemi-lelki felkészültséggel. Akár a kétkezi munkában, ha megkérdezünk egy „péket”, mibõl készíti a kenyeret, ma már csak ennyit tud mondani: „adalékanyagokból”.
Ezt elkerülve „Szellemi Mûhelyünkben” a grafológiai ismeretek, kutatások mellett olyan társtudományokban fogunk kalandozni, mint a pszichológia, a pszichopatológia, és érdekességként szeretnék minél szélesebb spektrumot nyitni sok más szakterület felé. Kedves szakterületeimbõl is merítve ilyen lesz a vizuális kommunikáció, a mûvészeti- és grafoterápia, a szimbólumkutatás, illetve a spiritualitás a transzperszonális pszichológia megközelítésén keresztül. Mindezekre, mint tudományos megismerõ eszközökre, és személyiségfejlesztõ módszertanokra tekintek. Bízom benne, hogy rovatomban mindenki megtalálja majd a kedvére valót, hol az igényes tudományos munkát, hol pedig a szabadabb, játékosabb olvasnivalót.

R. Eller Gertrúd grafológus

« Vissza a cikkekhez