Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Rovataink / Tartalom
Gyurkovics Tibor: „Azokat szerettem világ életemben, akik szerencsétlenek…”

Gyurkovics Tibor! Õ az az ember, akit vagy imádnak, vagy elkerülnek. Nem lehet nem határozott véleményt mondani munkásságáról. Több éve ismerem, nagyszerû forgatásokat éltünk meg, remek anekdotázó, élõ lexikon, kiváló színész, tátott szájjal hallgatom történeteit, hiszen a legnagyobb költõk, színészek voltak a barátai, kollégái. Tanult, mûvelt ember. Kiváló gyógypedagógus, diplomás pszichiáter. Gyakran szerepel televízióban, rádióban, hetente publikál több újságban. A Magyar Írók Egyesületének elnöke.

Imádok vele beszélgetni, lenyûgöz szellemi gazdagsága, friss, üde gondolatai mindig hasznos útra valóval látnak el. Lakása, mint egy élõ múzeum a szó legnemesebb értelmében. Minden centiméter történelem. Képek, mûalkotások, szobrok, festmények, vagy éppen a bejárati ajtóra font ízléses, nem hivalkodó nemzeti színû piciny szalagfonat. Évtizedek történései kelnek életre, ha a házaspárral beszélgetek.
Igazi mûvész emberek, akik nem saját dicsfényükben élnek, hanem értéket képviselnek a magyar irodalomban. A feleség Földvári Györgyi írónõ, remek könyveit szívbõl ajánlom a kedves olvasónak. Az én kedvencem: Emberkert címmel egy önéletrajz, napló formátumban megírva. Családról, betegségrõl, szeretetrõl.

Gyurkovics Tibor! Õ az az ember, akit vagy imádnak, vagy elkerülnek.
Nem lehet nem határozott véleményt mondani munkásságáról. Több éve ismerem, nagyszerû forgatásokat éltünk meg, remek anekdotázó, élõ lexikon, kiváló színész, tátott szájjal hallgatom történeteit, hiszen a legnagyobb költõk, színészek voltak a barátai, kollégái. Tanult, mûvelt ember. Kiváló gyógypedagógus, diplomás pszichiáter. Gyakran szerepel televízióban, rádióban, hetente publikál több újságban. A Magyar Írók Egyesületének elnöke. Kitüntetései közül egy néhány: József Attila Díj-1982 / Magyar Népköztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje -1992 / Kossuth Díj- 1994 / Magyar Örökség Díj-1997 / Magyar Mûvészetért Díj-2001. Sorolnám én…de azóta, mintha elfelejtették volna, pedig a zseni ír, dolgozik, s esszéi, színdarabjai a mai napig üzenet az olvasónak. Nagyon megörültem, amikor betekintést nyerhettem versei munka példányába, hiszen az új könyv még meg sem jelent. Ez az EXTÁZIS címû két verseskötet testvére. Magyar festõk ihlették a verseket, mind a százat. Igényes,nagyon szép kiállítású könyv lesz ez is, remélem a Könyvhéten már dedikáltathatom!!

„Ezt cselekedjétek emlékezetemre” – kép a költõ emlékeivel
Gyurkovics Tibor egy rendkívül érdekes személyiség. Titok nincs benne, imád játszani, zavarba hozni beszélõ partnerét. E szarkasztikus felszín alatt egy szeretetre méltó, segítõkész ember „lakik.”. Leülünk és legújabb „gyermekérõl”, a MAGYAR EXTÁZIS-ról beszélgetünk. Eközben Csók István /1865-1961/ „Ezt cselekedjétek emlékezetemre” címû képe /Magyar Nemzeti Galéria/ akad a kezembe, s õ máris mesélni kezd!
- Látod, milyen szép ez a barna hajú kislány? Éppen az Úr vacsora misztériumát látod…református szertartás, mint tudod. Gyönyörû a kép, mestermunka. Íme a vers, mit e kép ihletett bennem.
Ez a vers fiatal kori kedvesemrõl szól, tragikus az egész. Õ Horváth Márta! Ma is elõttem van fekete haja, zöld szeme. Tudod, egyszer akartam egy könyvet írni ”Három öngyilkos” címmel. Mindhárom öngyilkosság mély nyomott hagyott a lelkemben. Mindig azokat szerettem világ életemben, akik szerencsétlenek voltak! Az elsõ eset Trudi nagynéném tragédiája volt, a második egy Hédi nevû orvosnõé, aki szerelmes lett az akkori kor „nagy színészébe” Soós Imrébe. Tényleg tehetséges ember volt Imre, de együtt mentek a halálba Hédivel. Most jön Horváth Márta. Zsenge, fiatal huszonéves koromban ismertem meg Szigligeten, ahol 5-6 éves gyerekekre ügyeltem. Most is látom azt a csodálatos kastélyt, ami ma az Írószövetség Üdülõje - ha még megvan. Nagyon édes, frufrus, barna hajú, igazi vidéki lány volt. Zöld szeme rabul ejtett. Én az õ szemében a Pestrõl jött, elegáns férfi voltam, aki majd elveszi feleségül. Fehér ruhában, nyakkendõvel, pesti „krúdystaként” éltem a világomat, s láttam zöld szemébõl a „szerencsétlen” vágyakozást. Szigligeten elbújtunk az erdõben, nehogy a falubeliek meglássanak minket! Itt próbáltunk szerelemre gerjedni, de balfék voltam…kitaláltam, menjünk sétálni, akkor nem kell, hogy a dolog realizálódjon. Isteni volt az a nyár, a holdfényes csónakázásokkal, a semmibe való merengésekkel együtt! Csupa giccs volt az egész, de szép. Horváth Márta az adminisztrátor, Tapolcáról járt be, hogy együtt lehessünk titokban. Még egy hatalmas kapukulcsot is adott nekem, hogy be tudjak lógni hozzá egy kis szerelmeskedésre. Vidám nyár volt, a "vén diófa" vendéglõben iszogattam a tornatanárral, még jó, hogy a gyerekekkel nem történt semmi baj. Márta azt hitte, ez házassági szerelem! Gyakran kaptam tõle képeslapot, olyan vásárit, amin galambok voltak a mézeskalács körül. Leveleztünk. Én már pesten voltam, õ maradt Balatonon. Részemrõl lezártnak tekintettem a dolgot. Elszállt a nyár, vele együtt a Balaton, Mártikástól együtt. Igen ám, de egyszer jött az üzenet …25-én jövök!! Úr Isten! Hová, minek, mit csináljak? Kétségbe esve moziba vittem, de csak nem akart vonatra szállni, így HÉV-el már otthon is voltunk. Nem volt mit tennem, magyarázkodtam anyámnak. - Itt a Márti, itt is alszik…nincs hová mennie Itt elmondom neked, hogy Anyámnak volt a világon a legrosszabb természete: matt fûcsomó, csalán, gumó élt bennem, általam, velem. Na, ezt a természetet örököltem én. Erõszakos, önzetlen, gyilkos erejû. Úgy szeret, hogy megfojt! Lányaimban is benne van ez a vér! Szóval egy szobában aludtunk az egész család és még Márta is velem. Gondolhatod, mi volt ott! Semmi! Tényleg, ott Rákosfalván apám már hazajött a fogságból, szegény anyám meg büdös volt a terpentin szagától, mivel hintalófestõ vállalatnál dolgozott. Mindegy, szegény lány hitt a házasságban. Elhagytam, nem akartam folytatni, nem mertem. Egyszer csak megint meglátogatott. Elmondta, hogy hozzáment a tapolcai reptér kommunista tisztjéhez. Na, szép – gondoltam - még le is lõhetnek. Rá néhány hónapra öngyilkos lett. Gyógyszert szedett be, a keszthelyi öbölben találtak rá. Hmmm! Ezt idézte meg bennem ez a kép, ahogy a lány az Úr vacsorát veszi. Fölgõzölgött a Balaton, a csodás fasor……kivégeztem ezt a nõt is. Nagyon sajnálom…ma sem tudom elfelejteni!! Igaza van Weöres Sanyikának, amikor így ír:”A nõ tetõtõl talpig élet, a férfi nagyképû kísértet.”

(2007. április 1. Gyurkovics lakás)

Egy szárnyaló költõi kézírás
Mivel a vers kötött formátumot kíván, a szöveg elhelyezését e szerint értelmezem. ”Üres” papírt használ a költõ, nagyon lendületes az írás, egyforma nyomatékkal, szinte repülnek a betûk, sorok. Azonos sortávolság az egész oldalon, jelzi a szabadságszeretetét, önállóságát. A margó egyre nagyobb lesz, ahogy a szöveg közeledik a lap aljához. Gondolatai szárnyalnak, semmi sem szab határt alkotó fázisának. Jellemzõ a kevés javítás. Az utólagos kiegészítések hol stilisztikai finomítások, hol üzenet a nyomdának…
A költõnél alkotás közben eltûnnek az idõ és térbeli korlátok. Semmi szellemi fáradékonyság, fantázia dús, kreatív szellemi termék. A gyakorlati életben nagyobb sikerre vágyik. Segítõkész ember, bár szüksége van, hogy félre vonultan a maga mûvészi „magányában” alkosson. Öntörvényû ember, igazságérzete nagy, a kritikát nem tûri. A humor az egyik fegyvere, így bizonytalanítja el környezetét.
Kapcsolataiban - magánéletében – fontos a társ, de õ viseli a kalapot, férfi dominanciája nem csorbulhat! Értékrendjében a szellemi gazdagság áll elsõ helyen. Nem bírja, ha valaki nem veszi fel a tempót mellette! Elvhû, kitartó, makacs. Esztétikai érzéke átlagon felüli, meg is találja mindenben a szépet, ha a hangulata úgy kívánja. Szorongásait, félelmét leplezi, önemésztõ, önmarcangoló ember. Fel kell, hogy figyeljenek rá, hiszen ebbõl duplázza meg erejét. Vitatkozni nehéz vele, nem adja fel, kitart igaza mellett. A szerzett és tanult ismereteket kiválóan tudja hasznosítani. Vezetõ típus, néha irreális elvárásai vannak. Egyszerûségben keresi a szépet. Önmagának panaszkodik, állandó lelkiismeret furdalásra hajlamos. Gyurkovics Tibor, akinek a festészeti költészet csak úgy a „kezére áll”.

Záró gondolatok:
Kitõl örökölhette e képességét? Talán dédapjától Gyurkovics Károlytól, aki mestere volt a portré festészetnek. Ki tudja? Sok tehetséges, értékes embert találunk a családfájában…és az utánpótlás: vajon ki nem esett messze az Õ fájától? Ezeket a gondolatokat már a vár felé sétálva próbálom megfejteni. Azt is, hogy miért nincs tankönyvben munkásságának egy-egy szösszenete? A költõ elmúlt 75 éves! Ragyogó formában van! Õszinte szívvel szurkolok, hogy folytassa irodalmi mûsorát. Ne csak a Duna TV-ben a „Lyukas órát”, hanem az „ECHO TV” „Amíg nem késõ”címû adásában is, ahol szintén jókat beszélgethettem a költõvel.Kröll-Dulay Emõke grafológus