Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Rovataink / Tartalom
A humánpolitikai grafológia

A sorozat bevezetõ grafológiai cikke már utalt arra, hogy a grafológia az élet számos területe mellett a humánpolitikai szférában is alkalmazható. E cikk keretein belül arra szeretnék kitérni, hogy a munkahelyi grafológia milyen szerepet tölt(het) be ma a cégek életében.

Arról is beszéltünk már, hogy a jól képzett grafológus a megfelelõ írásminta (min.A/4-es oldalnyi szöveg , aláírás, s a vizsgálathoz való hozzájárulás), valamint adatok (nem, kor, kezesség, végzettség, látászavar) birtokában a teljes személyiség feltárására képes. Nyilvánvaló, hogy ezen információk birtokában a Megbízó cég vezetõje elõnyösebb pozícióba kerül egy-egy döntés meghozatalakor, hiszen nem csupán annyi ismerete van jelöltjeirõl, amennyit a személyes találkozón szerzett.

Nagyon fontos arra az etikai alapvetésre kitérni, hogy az íráselemzõ semmilyen magánéletre (érzelmi életre, szexuális szokásokra, egészségi állapotra) vonatkozó információt nem adhat át - a humánpolitikai grafológiai megrendelés esetén -Megbízójának, kizárólag csak az adott állás vonatkozásában felmerülõ személyiségjegyek objektív feltárására kérhetõ. Így senkinek nem szabad "aggódnia" a jelölti oldalon, csak a megpályázott állásra való alkalmasság vizsgálata történik.

A grafológus, tanácsadói szerepkörben a humánpolitikai szférában több ponton is bekapcsolódhat a munkába:

1, a kiválasztásban:

a, az elõválogatásnál - a grafológiai gyorsszûrés módszerével
b, a kiválasztási folyamat késõbbi fázisaiban - részletes személyiségvizsgálattal
c, team-építésnél - csoportdinamikai vizsgálatokkal

2, teljesítményértékelésnél
3, karriertervezésnél
4, az elbocsátásoknál.

Ezen lehetõségek közül a legtöbb figyelmet talán a grafológia kiválasztásbéli alkalmazása kapta. Errõl szinte már mindenki értesült, s így nem lepõdnek meg a pályázók, ha kézzel írott motivációs levelet is kérnek tõlük, grafológiai vizsgálat céljából.
E szituációban a grafológusnak tisztáznia kell Megbízójával az adott állás pontos elvárásait, ezt közösen átbeszélik, s mellérendelik a vizsgálandó személyiségjegyeket. Fontos az együttmûködés ebben az elõkészítõ fázisban, hiszen itt dõl el, mit vár pontosan a Megrendelõ, mely személyiségjegyek feltárása a leginkább lényeges. Akár gyorsszûrésrõl, akár részletes személyiségvizsgálatról van szó, ezt a lépést nem szabad kihagyni. Az egyeztetés után a grafológus írásmintáival "elvonul", elvégzi méréseken alapuló munkáját.

Mit várhat a Megrendelõ ?
A gyorsszûrés esetén a grafológus csak néhány (4-5) személyiségjegy vázlatos - általában szóbeli - értékelését adja, ám ennek birtokában a Megbízó már eldöntheti: kik azok, akikkel részletes interjút, és/vagy további személyiség-vizsgálatot folytat. E módszer elõnye, hogy az elfoglalt cég/humánpolitikai vezetõk idejét megtakarítja, s csak azokkal a jelöltekkel kell találkozniuk a döntnököknek, akik valóban esélyes jelöltek.
A részletes személyiségkép megrendelése esetén a Megbízó írásos szakértõi véleményt kap, amelyben minden megkérdezett személyiségjegy objektív leírása olvasható.
Külön kérés esetén a grafológus - a jelöltek összehasonlító vizsgálata után - rangsorolást is végez.
Amennyiben egy jól mûködõ csoportba szükséges új tagot bevonni, vagy csapatot kell a "semmibõl" felépíteni, grafológiai csoportvizsgálatot alkalmazhatunk.

Kevesen ismerik a grafológia adta elõnyöket a teljesítményértékelés, avagy a karriertervezés terén.
Természetesen mindkét területen a személyiségben rejlõ lehetõségek feltárásával segít a grafológus. Azt ugyanis nem mindig tudja egy adott vezetõ a munkatársairól - objektív módon - megítélni, ami egy teljesítményértékelési rendszer elvárásai között szerepel, a személyiségre vonatkozóan.
A karriertervezésnél pedig jó tudni egy-egy kollégáról, mennyire terhelhetõ, milyen kitartó, milyenek az irányítói-vezetõi képességei, mi motiválja leginkább - s e kérdések megválaszolásában a jól felkészült grafológus segíteni tud.

Az elbocsátások, leépítések is a humánpolitikai feladatok közé tartoznak. Egyetlen vezetõnek sem könnyû az e folyamathoz tartozó lépéseket megtenni. A fejlett társadalmak cégkultúráiban a vállalatok törekvése a "humánus elbocsátás" realizálása. Cél ez azért, hogy az elküldött munkatárs lelke minél kevésbé sérüljön, s hogy a cég imidzse is a lehetõ legjobb maradhasson. Ha a leépítésre, elbocsátásra kényszerülõ cég valóban segíteni kíván, a grafológia bevonásával sok pluszt adhat munkatársainak. Az ilyen szituációban készülõ grafológiai személyiségvizsgálatok arra fókuszálnak, milyen az igazán "testre szabott" munkakör: az adott dolgozónak, milyen tartalékai vannak, hová menjen tanulni, mivé képezhetné át magát? Ha a cég komolyabb támogatást is kíván adni a "humánus elbocsátás"-csomagban, akkor egy ilyen, azaz a dolgozó személyiségéhez illõ képzés/átképzés/tréning költségeit is felvállalja. Így valóban emberközpontú megoldást realizál ebben a nehéz helyzetben.
Ez utóbbi területeken kevés grafológiai megoldást alkalmaznak a magyar cégek, de a kiválasztásban ma már egyre több magyar Megbízója is van a grafológiai tanácsadó szektornak. Igaz, még messze vagyunk az itt látható számoktól:

"A grafológia felhasználása Európában, a kiválasztásban:
Franciaországban az álláskeresések 80 %-ában
Svájcban az álláskeresések 60%-ában
Németországban az álláskeresések 20 %-ában."

Szõllõssy-Csoma Enikõ
Képzési és igazságügyi grafológus szakértõFelhasznált irodalom:
Grafológia c. lap, 2003/07. Hamperger Anita: Német nyelvû web-oldalak
Nemzetközi Grafológiai Konferencia, 1999 április, Szõllõssy-Csoma Enikõ elõadása
www.grafologusok.huSzõllõssy-Csoma Enikõ